Öğretmen Ağı, Saha Sorumlusunu Arıyor!

Öğretmen Ağı; 81 ilde öğretmenler ve pek çok paydaş kişi ve kurumla iş birliğinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Hatay’da görev alacak Saha Sorumlusu arıyor. 
İş Tanımı

Saha Sorumlusundan; 

 • Merkezin genel işleyişinden sorumlu olması, 
 • Öğretmen Ağı bünyesinde, özellikle deprem bölgesinde; gerçekleştirilen saha inisiyatifi ve ihtiyaçlarını tespit etmesi, atölye, deneyim paylaşımı, karşılaşmalar gibi etkileşim araçları adı verilen etkinlik serilerini planlaması ve koordine etmesi ve gerekli durumlarda kolaylaştırıcılığını üstlenmesi, 
 • Bölgede bulunan ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişki kurması ve sürdürmesi, 
 • Bölgede bulunan farklı eğitim ortamları ve ihtiyaçlarını tespit ederek faaliyetlerin farklı mekanlarda yaygınlaşması için bağlantılar kurması, 
 • Bölgedeki Değişim Elçileri ve paydaşlar ile iletişim ve işbirliğinde olması, 
 • Öğretmen Ağı bünyesinde, Hatay’da kurulacak merkezin koordinasyonunu sağlaması ve merkezi kullanacak öğretmenlerle işbirliği içinde süreçleri yürütmesi,
 • Merkezde gerçekleştirilecek, etkinliklerin planlanması ve yürütülmesinde, etkinlik yürütücü, katılımcı öğretmenler ve paydaşlar ile ilgili etkileşim süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yürütülecek çalışmaların ve program uygulamalarının belirlenen hedefler, iş planları ve standartlar doğrultusunda etkin ve nitelikli şekilde gerçekleştirilmesini sağlaması, 
 • İzleme değerlendirme süreçlerinin çıktılarını takip etme ve gerekli aksiyonları saha faaliyetlerine yansıtma rolü üstlenmesi,
 • Saha faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili birimlere bilgi akışı sağlaması ve işbirliği içinde çalışması,
 • Yapılan çalışmaları düzenli olarak raporlaması, olası riskler konusunda bilgi akışını sağlaması ve önleyici tedbirleri alması, 
 • Ağ Etkileşim Biriminin sunum, rapor ve doküman üretim süreçlerinde sorumluluk alması bekleniyor.
Başvuracakların;
 • 4 yıllık üniversite mezunu olması,
 • Tercihen benzer bir alanda 2-3 yıllık çalışma deneyimi olması,
 • Eğitim alanına ilgisinin bulunması ve güncel çalışmaları takip etmesi,
 • Çok iyi Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olması (Arapça ya da Kürtçe tercih sebebidir),
 • Etkili iletişim, organizasyon ve kolaylaştırıcılık becerilerine sahip olması,
 • Ayrıntıları gözden kaçırmadan, özenli çalışması,
 • MS Office ve G Suite araçlarına hakim olması,
 • B sınıfı ehliyete sahip olmasını ve araç kullanabilmesi,
 • Seyahat engeli bulunmaması bekleniyor.
Ne Sunuluyor?
 • Sivil toplum kuruluşunda disiplinlerarası iş deneyimi kazanabilir,
 • Ağ ve topluluk kolaylaştırıcılığı alanında bilgi ve deneyim kazanabilir, 
 • Ulusal ve uluslararası mecrada eğitim alanında çalışan akademisyen, uzman, sivil toplum çalışanları ile bir araya gelebilir, bu alanda derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi olabilir, 
 • Yenilikçi ve yaratıcı bir çalışma ortamının parçası olabilirsiniz.

Özgeçmişlerinizi 16 Haziran 2023, Cuma günü saat 23.59’a kadar info@ogretmenagi.org adresine “Saha Sorumlusu – Başvuru” başlığı ile gönderebilirsiniz.