NEET Gençler Anketi Katılımcılarını Arıyor

Sivil Toplum Araştırmaları Derneği, AB Sivil Düşün Programı desteğiyle yürüttüğü 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Gençlerin İnsan Onuruna Yaraşır Yaşam Sürme Hakkına Erişimi' Projesi kapsamında bir anket çalışmasına desteğinizi bekliyor.

Bu anket çalışması, 22-30 yaşları arasındaki üniversite mezunu NEET gençlerin işsizlik sorunu altında ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından yararlanma durumlarına ilişkin mevcut durumu ortaya koymayı amaçlıyor.

Anket çalışmasının analizi sonucunda ortaya çıkacak “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Gençlerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Çerçevesinde İnsan Onuruna Yaraşır Yaşam Hakkına Erişimi Raporu” STÖ temsilcileri ve gençlik aktivistleri tarafından değerlendirilmek üzere çevrimiçi ortamda paylaşılacak.

Katılım Koşulları
  • 22-30 yaşları arasında
  • Üniversite mezunu
  • Ne eğitimde ne de istihdamda yer almayan
  • Türkiye’nin 7 farklı coğrafi bölgesindeki şehirlerden birinde ikamet eden

bir genç iseniz, bu araştırmaya katılarak NEET gençlerin sorunlarının görünür olmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Katılım
  • Anket linkine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
  • Anket çalışması verdiğiniz cevaplara bağlı olarak yaklaşık 10-20 dakika sürecek, kapalı ve açık uçlu sorular anonim olarak sorulacak.
  • Anket çalışmasına katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Vereceğiniz cevaplar Sivil Toplum Araştırmaları Derneği araştırmacıları ile anonim olarak paylaşılacak.
  • Araştırmanın sonuçlarına Sivil Toplum Araştırmaları Derneği’nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.