Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği Proje Sorumlusu Arıyor

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği (ICC), 'Üreme Sağlığı ve Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çerçevesinde Kız Çocuklarını Erken ve Zorla Evliliklerden Koruma' projesinde çalışmak üzere bir Proje Sorumlusu arıyor.

Çalışma yeri: Ankara, UÇM

Pozisyon: 24 Ay-Tam zamanlı

Başlama Tarihi: 18.09.2023

Proje Sorumlusunun Görevleri

Proje Sorumlusu Proje Supervizörünün denetimi altında, projede yer alan aktivitelerin zamanında uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasından sorumludur.

Bu görev kapsamında, aşağıdaki görevler aracılığıyla projenin belirlenen hedeflere ulaşması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel STK’lar ve projede yer alan anne/kız ve erkek çocukları ile yakın işbirliği  geliştirme ve uygulamasından sorumlu olacaktır.

Çalışma Koşulları

Proje sorumlusunun tüm çalışma basamaklarında proje supervizörü ve proje ekibi ile aktif iş birliği içinde çalışması beklenmektedir.

Yükümlülükler

Görev, UÇM Proje Ekibinin genel rehberliği altında gerçekleştirilecektir. Tüm sürecin, sözleşmenin UÇM’nin gözetimi altında imzalanmasından ve UÇM’ye rapor edilmesinden başlayarak 24 ay sürmesi beklenmektedir, özel sorumluluklar aşağıdakileri içerecek, ancak bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Proje Sorumlusu ayrıca UÇM Başkanının kendisine vereceği diğer görevleri de zamanında yerine getirmesi  beklenmektedir.

 • Proje faaliyetlerinin ve uzmanların günlük koordinasyonu,
 • Proje çıktılarının hazırlanması ve zamanında teslimi için yakın izleme, destek ve katkı,
 • Projede yer alan aktivitelerin uygulanması ve gerekli hallerde proje bileşenlerinin yeniden planlanması ve değişen ihtiyaçlara göre projenin sorunsuz uygulanmasının sağlanması.
 • Faaliyetleri ve çıktıları tanıtmak amacıyla paydaşlara ziyaretler gerçekleştirmek,
 • Taslak metinlerden birim çalışmaları ile ilgili raporların, belgelerin, yayınların ve yazışmaların işlenmesi, formatı ve redaksiyonu,
 • Medya ve Basın bilgi notlarının ve paydaşlar için bilgilendirme notlarının hazırlanması
 • Proje ekibi ve proje finansmanı sağlayan kuruluş ile işbirliği,
 • Gerektiğinde proje uzmanlarına destek vermek ve gereken diğer görevleri yapmak,
 • İnternet sitesinin projeye yönelik yeniden yapılandırılmasına ve sosyal medya araçlarının kullanımı,
 • Proje uygulama illerinde gerçekleştirilecek eğitimlerin ve atölye çalışmalarının planlanması ve programlarının oluşturulmasında aktif olarak rol almak
 • Eğitimler için gerekli olan eğitim modüllerinin hazırlanması,
 • Eğitim oturumları / toplantıları sırasında kolaylaştırıcılık sağlanması ve sunumların yapılması.
 • İlgili eğitim, çalıştay, seminer, proje toplantılarının organizasyonu, uygulaması ve izlenmesi.
Aranan Nitelikler
 • Üreme sağlığı, kadın sağlığı ve hakları alanında  en az 5 yıllık deneyiminin olması,
 • Toplumsal cinsiyet eşitiği ve çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler konusunda en az 5 yıllık deneyiminin olması,
 • Üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitim modülü deneyimi,
 • Akran eğitimi konusunda deneyim sahibi olmak,
 • İyi iletişim becerisine ve organizasyon deneyimine sahip olmak,
 • AB, BM tarafından finanse edilen projeler kapsamında uzmanlık konusunda deneyiminin olması
 • Sağlık personeli ile çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Seyahat engelinin olmaması
 • Proje sorumlusunun iyi düzeyde (yazma ve okuma) İngilizce bilgisine sahip olması ve rapor yazabilmesi beklenmektedir.
Başvuru Şekli ve zamanı

Adayların iki referans bilgisini de içeren AB formatında Türkçe ve İngilizce özgeçmişleri ve motivasyon mektubunu, konu satırında “Proje Sorumlusu” yazarak icc-hr@icc.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. 10 Eylül Pazar 2023, Pazar günü saat 24.00’a kadar yapılan başvurular kabul edilecektir.

Değerlendirme Süreci

Ön inceleme sonucu uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde adayların belirlenmesi ve kabulünün ardından tamamlanacaktır.

Arka Plan

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) adolesan, kadın sağlığı ve hakları programı çerçevesinde üreme sağlığı, hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunuculuğu için kız çocuklarını erken ve zorla evliliklerden koruma amaçlı yeni bir girişimde bulunmaktadır.

UÇM bu çalışma ile Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve üreme hakları konusunda güçlü ulusal savunuculuk ile toplumda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.