Mülteci Hakları Merkezi Farsça Tercüman Arıyor

Mülteci Hakları Merkezi, kurumun İstanbul’da bulunan Merkez Ofisi’ne bağlı olarak çalışacak bir Farsça Tercüman arıyor.
Çalışma Yeri: İstanbul
Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyon, kurumun göçmen ve sığınmacılara yönelik yürüttüğü kapsamlı ücretsiz hukuki destek faaliyetleri kapsamında, İran ve Afganistan’dan gelen ve Farsça konuşan müvekkil ve danışanlarla gerek yüz yüze gerekse telefonla yaptıkları görüşmeler ile Farsça ve Türkçe dilleri arasında çeşitli yazılı tercüme işlerinde görev alacaktır. Bu pozisyon, kurumun İstanbul’da bulunan Merkez Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun Hukuksal Destek Departmanı içinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak, aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluk alacaktır:

 • Kurumda görevli avukat ve danışmanların Farsça konuşan göçmen ve sığınmacı danışan ve müvekkillerle yüz yüze veya telefonla gerçekleştireceği görüşmelerde ardıl sözlü tercüme;
 • Kurumda görevli avukatların, İstanbul ve gerektiğinde Edirne’de yabancıların idari gözetim altında tutuldukları Geri Gönderme Merkezleri’ne yaptıkları danışan ve müvekkil ziyaretlerine tercüman olarak eşlik etmek;
 • Göçmen ve sığınmacı danışan ve müvekkillere ait Farsça dilinde çeşitli kişisel belgelerin yazılı tercümesi;
 • Kuruma email veya faks yoluyla ulaşan Farsça dilinde mektup ve belgelerin sözlü veya yazılı tercümesi;
 • Kurumda görevli avukat ve danışmanların İstanbul’da ve başka illerde Farsça konuşan göçmen ve sığınmacılara yönelik gerçekleştirdiği toplu bilgilendirme toplantılarında ardıl sözlü tercüme;
 • İlgili üst sorumlunun talimatları dahilinde, belirli gün ve saatlerde, Farsça konuşan danışan ve müvekkillerden kurumun Hukuki Destek Hattı’na gelen telefonlara yanıt vermek;
 • Farsça tercüme konularında, ilgili üst sorumlunun belirleyeceği diğer iş ve görevleri yerine getirmek.
Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

 • T.C. vatandaşı olmak;
 • Türkçe ve Farsça dillerinde ileri düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri;
 • Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);
 • Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;
 • Kurumsal iş bölümü, iş akışları ve üst sorumlulardan gelecek talimatlar dahilinde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;
 • Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;
 • Gerektiğinde hukuki destek ziyaretleri amacıyla kurum avukatlarınca Edirne ve diğer illere yapılacak seyahatlere eşlik için engeli bulunmamak;
 • Sığınmacı danışan ve müvekkillerin hukuki destek süreçleri kapsamında kuruma sunduğu her türlü yazılı ve sözlü bilgi ve belgenin gizliliği konusunda hem kurum-içi kurallara hem de yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere eksiksiz uymak;
 • Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde var olan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

 • İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;
 • Urduca anlama, konuşma ve yazma becerileri;
 • Yazılı ve sözlü tercüme alanında çalışma deneyimi;
 • Hassas durumda bireylerle çalışma deneyimi;
 • Sivil toplum örgütlerinde çalışma deneyimi;
 • Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak.
Başvuru Yöntemi:

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

Özgeçmiş;

 • Özgeçmiş’in Türkçe olarak hazırlanması;
 • adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;
 • varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;
 • mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;
 • adayın varsa geçmiş çalışma tecrübeleri yoksa eğitim geçmişi hakkında bilgisine başvurulabilecek 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi beklenmektedir.

Ön Yazı;

 • Ön Yazı’nın Türkçe olarak hazırlanması;
 • adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair özet değerlendirmeleri;
 • niçin kurumda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili beklentileri;
 • niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmeleri;
 • pozisyona kabul edilmesi halinde en erken hangi tarihte iş başı yapabileceği hususlarını içermesi beklenmektedir.

Başvuru dosyalarının “Farsça Tercüman – FT-2022-11-IST başlığıyla ve belirtilen email adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Bu ilan, pozisyon için aranan niteliklerde bir adayın kabulüne kadar açık kalacaktır. Belirli bir son başvuru tarihi yoktur; ancak başvuru dosyaları, ulaşma sırasına göre, beklemeksizin değerlendirmeye alınacağından, erken başvurular teşvik edilmektedir.

Değerlendirme Süreci:

Bu ilana istinaden gelen başvurular, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin ulaşma sırasına göre değerlendirmeye alınacak, yapılacak ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Başvuru yoğunluğu nedeniyle yalnızca görüşme aşamasına davet edilen adaylara geri dönüş yapılabilmektedir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde aday veya adayların belirlenmesi ve kabulüne kadar devam edecektir. Pozisyon için öngörülen işe alım ya da işe alımların tamamlanması durumunda ilan kaldırılacaktır.