3RP Türkiye Ülke Bölümü 2023-2025 Geliştirilmesi için Yerel/Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Anketi

Türkiye Mülteci Konseyi (TMK) ve Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG), mültecilerin, ev sahibi toplulukların ve onlarla birlikte çalışan sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin, önceliklerinin ve isteklerinin 3RP'ye (Suriye Krizine Müdehaleye Yönelik Bölgesel Mülteci & Dayanıklılık Planı) olarak yürüttüğü istişare sürecinin bir parçası olarak anket çalışmasına başladı.
Türkiye Mülteci Konseyi (TMK) ve Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG), mültecilerin, ev sahibi toplulukların ve onlarla birlikte çalışan kuruluşların görüşlerinin, önceliklerinin ve isteklerinin 3RP’ye (Suriye Krizine yönelik Bölgesel Mülteci & Dayanıklılık Planı) ve planın önceliklerine anlamlı bir şekilde yansıtılmasını ve eylem planını belirlemelerini sağlamak amacıyla 3RP’nin 2023-2025 Türkiye Ülke Bölümü’nü şekillendirmek üzere yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarıyla kapsamlı bir istişare süreci düzenliyor. Bu istişare sürecinin aynı zamanda yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşları için bir platform sağlayacağı, ulusal ve bölgesel politika oluşturma süreçlerinde bu kuruluşların bakış açılarının yansıtılmasını sağlayacağı öngörülüyor.
İstişare sürecinin kritik bir parçası olan çevrim içi anket, Türkiye’deki yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin, mültecilerin karşı karşıya olduğu sorunların, bu sorunların çözülmesine yönelik tavsiyelerin, mültecilerin liderliğindeki kuruluşların ve yerel/ulusal sivil toplum kuruluşlarının vb. rolünün mevcut durumunu anlamak amacıyla hazırlandı. ,
Anket 31 Ekim 2022 tarihine kadar katılımcıların erişimine açık olacak. Alınan tüm yanıtlar, TMK ve YSG ekibi tarafından dikkatle analiz edilerek, 2023-2025 Türkiye Ülke Bölümü’nün geliştirilmesini destekleyecek ve öncelikler, eylem uygulama planı, aktörler, başarı göstergeleri vb. gibi odak noktaları hakkında bilgi sağlayacak.
TürkçeArapça ve İngilizce olarak yayımlanmış ankete linklerden ulaşabilirsiniz.
3RP istişare süreci hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, multecikonseyi2016@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.