Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2) Başvuruları Başladı

GİZ-Alman Uluslararası İş birliği Kurumu, CLIP 2 Programı kapsamında Türkiye'deki mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına yönelik sundukları toplum temelli sosyal hizmetleri iyileştirmek isteyen yerel inisiyatifleri ve Sivil Toplum Örgütleri için destek programına başvurmaya davet ediyor. Programa son başvuru tarihi 5 Ekim 2022.

Uygulama ortağı kuruluşlardan hizmetleri dört alanda sunması bekleniyor.

  • Mültecilere ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına sunulan koruma ve özel destek hizmetlerine yönelik hizmetlerin sağlanması
  • Yaygın eğitim alanında hizmetlerin sağlanması
  • Kültürlerarası anlayışın ve sosyal uyumun iyileştirilmesine yönelik hizmetlerin sağlanması
  • Kaliteli ve bütüncül sosyal hizmetlerin sunulmasına yönelik olarak diğer kamu ve sivil aktörlerle işbirliği ve yönlendirme yapıları dahil olmak üzere kapasitelerin güçlendirilmesi.

Başvuru ile ilgili detaylar için başvuru rehberini inceleyebilirsiniz: Yerel-inisiyatifler-icin-basvuru-rehberi-2022