Dünya Doktorları Derneği Hatay’da Tercüman Arıyor

Dünya Doktorları Derneği, depreme yönelik acil müdahale projesi kapsamında oluşan insan kaynakları açığını doldurmak için Hatay'da görev almak üzere tercüman arıyor.

Sözleşme Türü: Belirli Süreli İş Sözleşmesi
Başlangıç tarihi: En kısa sürede

Hiyerarşi ve Görev Yeri

Bu işe alım süreci Türkiye’de yeni gerçekleşmiş olan depreme yönelik acil müdahale projesi kapsamında oluşan insan kaynakları açığını doldurmak için yürütülmektedir. İstihdam ilgili projenin fonlanmasına bağlı olarak gerçekleşecektir. Konaklama DDD tarafından konteynırlarda sağlanacaktır. Durumun aciliyetinden dolayı sahada gönüllü çalışmaya istekli kişilerin başvurusu özellikle teşvik edilmektedir.

Hatay’da görevlendirilmek üzere, Tercüman Saha Yöneticisi(Field Coordinator) ve Koruma Görevlisi(Protection Officer)’ne bağlı olarak çalışır.

Temel Görevler
Sözlü çeviri
Yazılı Belgeleri Çevirme
Diğer görevler

Sözlü çeviri

 • Konsültasyonda veya konuşmada taraflardan herhangi birisi tarafından söylenilen her şeyi, tam ve doğru olarak Türkçeden/Farsçaya karşılıklı olarak çevirerek tüm ekiple yakın çalışır,
 • Düşüncelerin iyi şekilde iletildiğinden emin olmak için kelime ve cümlelerin iyi anlaşılıp anlaşılmadığına dair ekibe sorular sorar,
 • Çeviri için zamana gerek olduğunda nazikçe muhatapların sözünü keser,
 • Daima kendine hakim bir davranış sergiler ve muhataba nazik ve saygılı davranır,
 • Bir yanlış anlama varsa başka bir ifadeyle açıklama yapar,
 • Talep edildiğinde ekibin diğer bir üyesine çeviri sağlar.

Yazılı belgeleri çevirme

 • Yazılı belgeleri çevirir (Arapça/Türkçe).

Diğer görevler

 • Kurum içi çalışma toplantılarına katılır,
 • Güvenlikle ilgili sorunları yöneticisine rapor eder,
 • Saha gezileri ve DDD faaliyetlerinin operasyonel organizasyonuna destek olur
 • Bölüm müdürü tarafından talep edilen diğer ilgili görevleri yerine getirir.

Aranan Özellikler
Eğitim

 • Lise diploması gereklidir.

Deneyim

 • Diğer Sivil Toplum Örgütünde (STÖ)de insani yardım konusunda benzer bir görev deneyimi, tercih sebebidir.

Diller

 • Zorunlu: Farsça ve Türkçe (sözlü ve yazılı)
 • Tercih edilen: İngilizce

Bilgi teknolojisi ve Donanım

 • Microsoft paketlerini kullanmada iyi yeterlilik

Gerekli Genel Nitelikler:

 • Diplomatik;
 • Karmaşık ve değişen şartlara adapte olma kapasitesi ve esnekliği,
 • Uluslararası bağlamda çalışma ve ulusal ve uluslararası uzmanlarla işbirliği yapma yeteneği,
 • Çok kültürlü ortama aşinalık.

Başvuru için tıklayınız.