Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yıllık Sivil Toplum Araştırması

AB TACSO 3 Projesi Batı Balkanlar ve Türkiye için yıllık Sivil Toplum Araştırması'nın parçası olan anket çalışmasına başladı. Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) adına, AB TACSO tarafından yürütülen proje anketine Türkiye'den tüm sivil toplum kuruluşları katılabilir.
Anketin amacı, Batı Balkanlar ve Türkiye’de AB Sivil Toplum Rehberleri’nin uygulanmasına ilişkin bilgi toplamak. AB Sivil Toplum Rehberleri, 2021-2027 döneminde AB’nin genişleme bölgesinde sivil topluma desteğinin ve hedeflediği sonuçların ana hatlarını çizerek, sivil toplumun güçlendirilmiş katkısı yoluyla katılımcı demokrasileri ve AB entegrasyonunu güçlendirmeye odaklanmaya devam ediyor.

AB desteği, aşağıdaki üç sonuca ulaşmayı amaçlayacaktır:

1. Sivil toplumun faaliyetlerini yürütmesi için elverişli bir ortam,
2. STÖ’ler ve kamu kurumları arasında güçlendirilmiş iş birliği ve ortaklık,
3. STÖ’lerin faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için kapasitelerinin ve dayanıklılıklarının güçlendirilmesi.

Rehberler, tüm paydaşlara Rehberlerde belirlenen üç sonuç alanına ilişkin ilerlemeyi göstermek üzere ayrıntılı bir veri seti sağlayacak olan ve yıllık bazda değerlendirilecek olan 59 göstergeden oluşuyor. Bu anket, bu değerlendirmeye önemli bir katkı sağlayacak ve anket kapsamında elde edilen veriler, Rehberler kapsamında belirlenen hedeflere ne derecede ulaşıldığını izleyen yıllık rapora katkı sağlayacak.
Bu anket aşağıdakiler için kapsamlı veriler sağlayacaktır:
– sivil toplum için elverişli ortam durumunun değerlendirilmesi
– hükümetler ve sivil toplum arasındaki iş birliği kapsamının anlaşılması
– sivil toplum örgütlerinin karşı karşıya olduğu durumların anlaşılması
– bölgedeki sivil toplum örgütleri için sağlanacak desteğin planlaması.
Ankete, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’den tüzel kişiliği olan ve olmayan tüm sivil toplum örgütleri katılabilir.

Ankete buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Anketi doldurmak için son tarihi 17 Ekim saat 13.00.