AB TACSO 3 Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı İlkeleri Rehberleri Yayınlandı

Avrupa Birliği TACSO 3 (Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek – 3) Projesi kapsamında 4-5 Şubat, 18-19 Şubat ve 4-5 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen 'Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı İlkeleri Eğitimi'nin ardından eğitim içeriklerini de kapsayan geniş kapsamlı ve çocuklar için olmak üzere iki adet rehber yayınlandı. Çocuklar için hazırlanan rehber, eğitim programına katılan çocuk katılımcılar tarafından oluşturuldu.

Türkiye’de ve dünyada çocukların bilgi edinme, örgütlenme, ifade ve düşünce özgürlüğü haklarını da içine alan katılım hakları Türkiye’nin de imzacısı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alındı. Buna rağmen, çocuklar haklarını korumakla yükümlü yetişkin dünyasında yetişkinler tarafından yaratılan yapısal engeller nedeniyle haklarını kullanamamakta.

Demokrasilerin sağlıklı gelişebilmesi için toplumu oluşturan her birey ve grubun karar alma mekanizmalarına katılımı hayati önem taşıyor. Karar alma mekanizmalarına çocukların katılamayışı yönetimlerde demokratik bir açık oluştururken demokrasilerin önünde bir engel olarak duruyor.

Bu düşünce ile AB TACSO 3 Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek özellikle çocuk hakları alanında ve/veya çocuklarla birlikte çalışan STÖ’lerin çocuk hakları ve çocuk katılımı konusunda kapasitelerini güçlendirmeyi sağlayacak bir eğitim programı sonrasında tüm STÖ’lerin erişimine açık olacak şekilde bu rehberleri hazırladı. Çocuklar için hazırlanan rehberin eğitim programına katılan çocuk katılımcılar tarafından oluşturuldu.

Çocuklar tarafından çocuklar için hazırlanan rehbere buradan, yetişkinler için hazırlanan rehbere ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.