Sivil Toplum ve Siyasetle İlişkilerinin İncelenmesi Araştırma Anketi Desteğinizi Bekliyor

YADA Vakfı'nın yürüttüğü 'Sivil Toplumun Karar Mekanizmaları ve Siyasetle İlişkilerinin İncelenmesi Araştırması' kapsamında hazırlanan anket, tüm sivil toplum aktörlerinin desteğini bekliyor.

YADA Vakfı bir süredir yürüttüğü sivil toplumun kararlar ve siyaset üzerindeki etkisi konulu çalışması ile Türkiye sivil toplumunun savunuculuk kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunarak, siyaset ve kararları etkileme kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda YADA Vakfı, Türkiye’deki siyaset ve sivil toplum arasındaki mevcut ilişkiyi analiz etmek, bu anlamda boşlukları ve ihtiyaçları tespit etmek üzere “Sivil Toplumun Karar Mekanizmaları ve Siyasetle İlişkilerinin İncelenmesi Araştırması”nı yürütüyor.

Araştırma kapsamında sivil toplum, siyaset ve akademiden paydaşlarla yapılan mülakatlarla birlikte sivil topluma yönelik çevrimiçi bir anket çalışması yürütülüyor. YADA Vakfı’nın sivil topluma yönelik oluşturduğu bu anketin sonucunda, sonuçlar anonim olarak analiz edilerek, mülakatların da çıktılarıyla birlikte bir rapor olarak tüm paydaşlarla paylaşılacak.

Anket dernekler, vakıflar, kooperatifler, sivil inisiyatifler, platformlar gibi tüm sivil toplum bileşenlerine açık.

Katılım

Anket linkine bu bağlantıdan ulaşılabilir.