UNDP Türkiye Kadınlar İçin İş Geliştirme Kampı Düzenliyor

20 Aralık 2021
UNDP ve Japonya Hükümeti, kadınların yönettiği kooperatif ve işletmelerin küresel salgını atlatmaları ve mülteciler ile ev sahibi topluluklar arasında bağ kurulması için iş geliştirme kampı düzenliyor. Bu kapsamda Hatay İzmir ve Kayseri’de 115 kadına eğitim ve danışmanlık desteği sağlanacak.

Kadın kooperatifleri ve kadın girişimciler, Japonya Hükümeti’nin 1,1 milyon ABD Doları finansman desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen girişim kapsamında, bu hafta başlatılan on günlük “iş geliştirme kampı” ile işletmelerini güçlendirmeye ve büyütmeye yönelik eğitim, mentorluk ve danışmanlık desteği alıyorlar.

Kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin desteklenmesi; iş gücü piyasasına erişimi yaygınlaştırmak, geçim olanaklarını genişletmek, kamu hizmetlerini iyileştirmek ve sosyal uyumu artırmak yoluyla Suriyeli mültecilerin kendi kendine yeterliliğini ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığını artırmayı hedefleyen UNDP Türkiye projelerinin bir parçası.

İşten Sosyal Uyuma Projesi

Kadınları istihdam etmek veya onları girişimci yapmak, sosyal uyumun inşasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan projeye ‘İşten Sosyal Uyuma’ adı verildi.

Program kapsamında, girişimci veya kadın kooperatiflerinin üyesi olan 115 kadına, Hatay, İzmir ve Kayseri’de dört gün boyunca yüz yüze eğitim, ardından altı gün boyunca çevrim içi eğitim ve danışmanlık desteği sağlanacak. Bu üç şehir, hem geçici koruma altındaki Suriyeli kadınları hem de ev sahibi topluluk üyesi Türk kadın girişimcileri dahil etmek amacıyla seçildi.

13 Aralık 2021 tarihinde eğitim kampının lansmanında konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton amaçlarının küçük işletmelerin küresel salgını atlatmasına yardım etmek; yeterince temsil edilmedikleri bir bağlamda kadınlar için yeni fırsatlar yaratmak; ve mülteciler ile ev sahibi topluluklar arasında uyumlu ilişkileri desteklemek olduğunu kaydetti.

Eğitim kampı kapsamındaki konular arasında girişimcilik, fikir üretme, finans, ticarileştirme, dijital pazarlama ve proje yönetimi yer alıyor. Bireysel danışmanlık ve mentorluk oturumlarında ise, konuk uzmanlar, iş planlarının iyileştirilmesi ve uygulamaya konulması konusunda rehberlik sağlayacak. Hem yüz yüze hem çevrim içi oturumlar, Suriyelilerin ev sahibi bireyler ile ağ oluşturmasına olanak tanıyacak. Eğitim kampının sonunda seçilecek 45 katılımcı, işletmelerini büyütmek için özgün ihtiyaçlarına yönelik destek alacak.

Projenin diğer bileşeni aracılığıyla ise, 40 kadın kooperatifine, büyümek ve daha iyi satış kanalları geliştirmek için ihtiyaç temelli iş danışmanlığı desteği verilecek. Bu amaçla, geleneksel ve yerel ürünleri ortaya koyan ve potansiyel alıcıları üreticilere yönlendiren bir internet sitesi geliştirilecek.