UNDP Türkiye, Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdamı ve Sosyal Uyumu Destekliyor

UNDP Türkiye’nin ortaklarından biri olduğu “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi” ile yenilenebilir enerji alanında eğitimli insan kaynağının oluşturulması ve sektördeki istihdam potansiyelinin desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Hatay illerinde 500 kişinin yenilenebilir enerji sektöründe mevcut iş imkanlarına erişiminin artırılması öngörülüyor. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında toplam istihdam edilecek kişi sayısının en az %25’inin kadınlardan oluşması hedefleniyor.

Kore Hükümeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ortaklığıyla hayata geçen proje, yenilenebilir enerji sektöründe Türkiye’nin gün geçtikçe artan payına katkı sağlıyor. Son yıllarda ülke çapında hayata geçen pilot projeler ile yenilenebilir enerji sektörü özellikle mevcut yerel iş gücü, teknoloji ve yeniliklerden faydalanarak istihdamı, ekonomik büyümeyi ve yerel kalkınmayı tetikliyor.

Bu çerçevede UNDP’nin Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu altında hayata geçen ve Kore Hükümeti tarafından finanse edilen “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi” ile özel sektör, kamu kurumları, iş dünyası kuruluşları, STK’lar, ticaret ve sanayi odaları ve organize sanayi bölgeleri ile üniversiteler bir araya gelerek bir ekosistem oluşturacak.

HBÖGM ile iş birliği içinde Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Hatay illerinde sağlanacak, öncelikle sektördeki vasıfsız iş gücünün eğitimine odaklanan mesleki eğitimlerde, katılımcılar özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında yenilenebilir enerji üretimi yapan santral ve tesislerin mevcut ekipman ve sistemlerin imalat, kurulum ve bakımı konusunda, yenilenebilir enerji alanında mesleki ve teknik beceriler edinecekler. Program sonunda 500 katılımcının Europass geçerliliği olan Kurs Bitirme Belgesi alarak eğitimli iş gücüne kazandırılması amaçlanıyor. Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında toplam istihdam hedefinin en az %25’ini kadınların oluşturmasıyla da dikkat çekiyor

Projenin ilerleyen aşamalarında dijitalleşme alanında da önemli adımlar atılarak, Türkiye’de ilk defa uygulamalı bir mesleki eğitim programının yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimi birleştiren harmanlanmış öğrenme modeli ile verilmesi planlanıyor. Bir pilot uygulama olarak, Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu ve Hibrit (Güneş-Rüzgar) Sisteme Entegrasyonu Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sistemi ve altyapısı üzerinden, sınıf içi ve uzaktan öğrenme yoluyla hayata geçirilecek. Katılımcılar, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi mobil elektronik cihazları kullanarak derslere uzaktan katılabilecek, uzaktan erişebilecekleri içerikleri e-öğrenme yoluyla takip edebilecek, aynı zamanda sınıflarda alacakları yüz yüze eğitimlere devam edebilecek.