“Mirasım Türkiye” Herkesi Sürdürülebilir Turizme Katkı Sunmaya Davet Ediyor

UNDP Türkiye ve turizm şirketi Jolly “sürdürülebilir turizm” anlayışını yayma hedefiyle hayata geçirdikleri “Mirasım Türkiye” projesini birlikte yürütecek. Proje kapsamında hazırlanan kampanya, sürdürebilirliği temel alarak herkesi “sorumlu turist” gibi hareket etmeye ve Türkiye’nin zengin doğal, kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkmaya davet ediyor.

Mirasım Türkiye projesini yürütecek olan Jolly ve UNDP Türkiye temsilcileri, kampanyanın detaylarını Antalya’daki lansman toplantısı ile tanıttı. Mirasım Türkiye projesi, dikkatli şekilde yönetilmediğinde, turizmin doğal kaynaklar, yerel kültür ve endüstri için tehdit oluşturduğu ve bu tehdidin bertaraf edilmesi; doğal, tarihsel, kültürel değerlerin ve mirasın korunup gelecek nesillere aktarılması için tek yolun sürdürülebilir turizm olduğu anlayışı ile şekillendi.

Mirasım Türkiye, sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, yerel paydaşları ve halkı bilinçlendirmeyi; ziyaretçilere “sorumlu gezgin-sorumlu turist” bilincini yaymayı ve bunu yaparken yerel paydaşların kapasitesini artırmayı hedefliyor. Diğer bir deyişle, proje kısa vadede sürdürülebilir turizm anlayışı ile farkındalık yaratmayı; uzun vadede ise turizmin çeşitli alanlarda yarattığı olumsuz etkileri bertaraf edecek davranış değişikliğine neden olmayı amaçlıyor.

“Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ardınızda İyi İzler Bırakın”

Mirasım Türkiye kapsamında, öncelikli hedef kitle olarak belirlenen çocuklara özel çeşitli içerikler hazırlandı. 2021 yılı içinde, ilk aşamada çevrimiçi ortamda, Eylül ayından itibaren, pandemi kısıtlarının izin verdiği ölçüde, okullarda 250 bin çocuğa ulaşılması planlanıyor.

Lansmanda söz alan konuşmacılar, Türkiye’nin zengin mirasını korumak için sürdürülebilir turizm anlayışı ile şekillenen Mirasım Türkiye’nin bir farkındalık projesi olduğunu kaydederek, projenin ve yürütülecek olan kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi verdi. Konuşmacılar ayrıca, sivil toplum, kamu, yerel yönetimler ve kamuoyu dahil tüm paydaşlardan kampanyaya destek sunmasını beklediklerini, ancak bu şekilde hedeflenen etkiye ulaşabileceğini belirttiler.

Mirasım Türkiye lansmanında ilk söz alan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Mirasım Türkiye’yi bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini ve UNDP Türkiye ile sürdürülebilir turizme katkı sağlamak üzere uzun soluklu bir işbirliğine adım attıklarını söyledi. Projenin öncelikle çocukların çevreye duyarlı ve zengin mirası koruyan bireyler olarak yetişmesini hedef aldığını kaydeden Vardar, bu sayede turizm alanında faaliyet yürüten bir şirket olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek istediklerini belirtti.

Jolly CEO’su Mert Vardar ise konuşmasında, 3 yıldan bu yana sürdürülebilir turizm konusuna yatırım yaptıklarını; seyahat etmenin gerekliliklerini unutmadan, sürdürülebilir turizm anlayışı ile çevreye duyarlı, doğa ve topluma karşı sorumluluk bilinci ile tüm aktörlerle ortak hareket etmenin gerekli olduğuna inandıklarını kaydetti. Kısa vadede projeden ekonomik bir beklentileri olmadığını söyleyen Vardar, pandemi sürecinde ve turizmin sıkıntılı döneminde UNDP Türkiye ile işbirliği ile sürdürecekleri Mirasım Türkiye’ye yaptıkları yatırımın kendileri için “ülkeye olan borçlarını ödemek ve uzun vadede sektörün ilerlemesine katkı sağlamak” anlayışı ile şekillendiğini aktardı.

UNDP Türkiye’nin Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak ise konuşmasında, Birleşmiş Milletler’in turizm alanında Türkiye’de faaliyet yürüten tek uluslararası kuruluşu olarak, turizm sektöründe sürdürülebilirliğe büyük önem atfettiklerini ve bu alanda uzun süredir yürüttükleri çalışmalara Mirasım Türkiye’yi da dahil ettiklerini söyledi. “Sürdürülebilir turizm” anlayışı ile turizm faaliyetinin yarattığı ek maliyetleri en aza indirmeyi, atıkları minimize ederek çevreye olan baskısını azaltmayı ve yerele katkısını azamiye çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Yurdupak, UNDP Türkiye’nin tüm projeleri “daha büyük müdahaleler için inkubatör” olarak görerek şekillendirdiğini; bu çerçevede Mirasım Türkiye’nin de daha büyük çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olmasını beklediklerini kaydetti.

Lansmanda son söz alan Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, Mirasım Türkiye’nin herkesi sorumlu turist olmaya ve gelecek nesiller için daha iyi yarınlar bırakmaya davet ettiği reklam filmini paylaştı. “Sorumlu turist-sorumlu gezgin” yetiştirmeye çocuklardan başlayarak, çocukları Türkiye’nin zengin tarihi, kültür ve biyolojik zenginliği konusunda eğitmeyi planladıklarını anlatan Develioğlu, “Bilmediğimizi sevemez, sevmediğimizi koruyamayız. O yüzden önce bu zengin mirası çocuklarımıza öğretip sevdireceğiz ki gelecekte sahip çıksınlar”.  diyerek bu amaç doğrultusunda çocuklara özel olarak içerik hazırlamayı  sürdüreceklerini anlattı.

“Sürdürebilir Turizm” ve “Sorumlu Turist” Kavramları  

“Mirasım Türkiye” Herkesi Sürdürülebilir Turizme Katkı Sunmaya Davet EdiyorMirasım Türkiye, dünya nüfusundaki hızlı artış, küresel iklim değişikliği, kültürel mirasın yok olması gibi tehditlerin turizm sektöründe yeni bir bakış açısı gerektirdiği, bu nedenle seyahat etme hakkına sahip olan herkesin bu hakkın getirdiği sorumluluklara da riayet etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu çerçevede, “sürdürülebilir turizm” kavramı bir turizm türü değil; farklı turizm türlerinin geliştirilmesine dönük faaliyetler yürütülürken, benimsenmesi gereken bir ilkeler bütününü tanımlıyor.

Sürdürülebilir turizm, çevreye, doğaya, dünyaya ve hatta topluma karşı sorumlu olmayı gerektiriyor.

Dünya Turizm Örgütü, sürdürülebilir turizm kavramını, “biyolojik çeşitlilik, temel ekolojik süreçler, kültürel bütünlüğü korumak ve tüm kaynakların ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlar doğrultusunda yönetilmesini sağlamak” şeklinde tanımlıyor. Kavram, seyahat etmenin yaratacağı zararları en aza indirmeyi hedefliyor. Dolayısıyla, çevreye, doğaya, dünyaya ve hatta topluma karşı sorumlu olmayı gerektiriyor. UNDP Türkiye’nin hazırladığı kısa videoda da sorumlu turist olmanın püf noktaları sıralanıyor.

“Mirasım Türkiye Projesi’ne Sivil Toplumun Katılımı ve Desteği Kritik

Mirasım Türkiye projesinde yerel ve ulusal düzeyde sivil toplumun katılımına ilişkin sorumuzu yanıtlayan konuşmacılardan Mustafa Yurdupak, sivil toplumun katılımının kendileri için kritik olduğunu belirtti. UNDP olarak projelerde tüm partnerlerin katılımcı şekilde sürece katkı sunmasını sağlamayı amaçladıklarını; bu çerçevede hem sivil aktörlerin hem de kamu ve yerel aktörlerin Mirasım Türkiye projesine katkı sunacak şekilde faaliyetlerini şekillendireceklerini söyledi.

Her birey tercihlerini değiştirerek sürdürülebilir turizme katkı sunabilir

“Mirasım Türkiye” Kampanyası Herkesi Sürdürülebilir Turizme Katkı Sunmaya Davet Ediyor Mirasım Türkiye web sitesinde, her kurum ve bireyin “sürdürülebilir turizm” ve “sorumlu turist” anlayışı ile hareket etmesinin önemi vurgulanıyor ve Türkiye’nin zengin mirasını keşfederken aynı zamanda korunması gerektiğine dair çeşitli başlıklarda içerikler yer alıyor: Sorumlu Çocuk Turist Kimdir”? Neler yapmalı? Küresel Amaçlar ve Çocuklar, Mirasım Türkiye Atlası. Web sayfasında ayrıca Türkiye’nin sahip olduğu mirasa ilişkin detaylara da yer veriliyor.

Mirasım Türkiye projesi ile ilgili detaylara ve kampanya çerçevesinde hazırlanan tüm içeriklere web sayfasından ulaşabilirsiniz.