Kadın Kooperatifleri Meclise Vergi Muafiyeti Çağrısı Yapıyor

Aralarında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın (KEDV) da olduğu 134 kadın kooperatifi, Kooperatifler Kanunu ve Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun tekliflerinde istedikleri önerileri içeren dilekçelerle Mecliste çağrıda bulundu.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 134 kadın kooperatifi ile birlikte KEDV, Kooperatifler Kanunu ve Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun tekliflerinin Meclis gündemine girmesinden hemen önce, yapılacak düzenlemelerin kadınların güçlenmesine katkı sağlaması için önerilerini açıkladı.

Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı’nda tartışılarak şekillenen önerilerde, Kooperatifler Kanunu teklifinde kadın kooperatiflerinin Ticaret Odası ücret ve aidatlarından muafiyetinin yer alması olumlu bulunuyor. Bununla birlikte kadın kooperatiflerinin güçlenmesi için yapılması gereken diğer hususlara dair öneriler kamuoyuyla paylaşıldı.

KEDV tarafından yapılan açıklamada; Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği öncülüğünde, 134 kadın kooperatifi imzasıyla hazırlanan önerileri içeren dilekçelerin Meclise sunulduğu; KEDV’in “herkes için daha iyi bir dünya” diyerek kadın kooperatiflerinin yanında olduğu belirtiliyor. Açıklamada ayrıca, yoksulluğa karşı mücadele eden, kadınları güçlendirmek için çalışan ve yılda on binlerce kadın ve çocuğa ulaşan kadın kooperatiflerinin yerelde hayatı dönüştürdüğü ve dayanışma ekonomisinin somut örneklerini yarattığı vurgulanıyor.

Kadın kooperatiflerinin yasa değişikliğinde yer almasını istediği hususlar şunlar:

  • Kadın kooperatiflerinin kamu ve diğer kurumlardan aldığı hibeler vergiden muaf olsun.
  • Kooperatiflerin ortak içi işlemlerini kaydı ayrı tutulsun ve vergiden muaf olsun.
  • Basit usul şartlarını aşmayan kooperatiflerden vergi alınmasın.
  • Kadın kooperatiflerinin sosyal amaçlarla açtığı Merkezler KDV’den muaf tutulsun
  • Kadın kooperatiflerinin ortaklarının emekleriyle elde ettiği ve SGK kapsamında olmayan gelirler vergiden muaf tutulsun.