Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu Kuruldu

Bir grup demokratik kitle örgütü, sivil inisiyatif, emek ve meslek örgütü bir araya gelerek Türkiye’de 'adil ve güvenli bir seçim ortamının sağlanması, halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması' amacıyla Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu’nu oluşturdu. Platform, bu amacı paylaşan herkese birlikte hareket etme çağrısı yapıyor.

Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu, kuruluş hedefini “her seçmenin oyunun kullandığı gibi çıkması, seçimin adaletli bir şekilde, güvenlikle sonuçlanması” olarak açıklıyor.

Tüm seçmenlerin iradesinin seçime tam ve eksiksiz olarak yansıması için seçim sürecini izlemek ve sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermek için bir araya gelen Platform, bu amaçta ortaklaşan tüm demokratik kitle örgütlerini, sivil inisiyatifleri, emek ve meslek örgütlerini ve siyasi partileri de aynı çatı altında toplanmaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyor.

‘Oyuna Sahip Çıkmak Seçmen Olmanın Gereği ve Seçmenlerin Hakkıdır’

“Karşı karşıya olduğumuz zorlukların farkındayız, adil bir seçimin herkes için ne kadar hayati önemde olduğunu bilerek çalışıyoruz. Seçimlerin ifade, gösteri, basın, serbest propaganda ve halkın kanaat oluşturma özgürlüğünün kısıtlandığı bir ortamda, antidemokratik koşullarda yapılmasına heves edenlerin olduğunu biliyoruz. Seçim ve siyasi partiler yasasında iktidar lehine değişiklikler planlanmakta. Seçimlerin güven içinde yapılmasından sorumlu kamu kurumu olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güvenilirliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda.  Kamu kanalları başta olmak üzere medya ezici ağırlıkla iktidarın elinde.” ifadeleri yer alan basın açıklamasında, seçmenlerin seçim güvenliği ile ilgili haklı endişelerini gidermek amacıyla alınması gereken önlemler şu başlıklardan oluşuyor :

 • Tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, STK’lar ve sivil inisiyatifler vakit kaybetmeden seçim süreci ile ilgili çalışmaları başlatmalı ve birlikte nelerin yapılması gerektiğini belirlemelidirler.
 • Geçmişteki benzer çalışmaların başarılı ve başarısız yönleri araştırılmalı, çalışmalarda dikkate alınmalıdır.
 • Seçim güvenliği yalnızca sandık güvenliği ile sağlanamaz. Seçim sürecinin her aşaması dikkatlice planlanmalı, tüm süreci kapsayacak ayrıntılı bir EYLEM PLANI hazırlanmalı, ilan edilmeli ve yurttaşlar göreve çağırılmalıdır.
 • YSK, İl ve İlçe Seçim Kurulu kararlarını, uygulamalarını takip edecek İZLEME HEYETLERİ oluşturulmalı, bunlar aynı zamanda idarenin karar ve uygulamalarını da izlemelidir. Propaganda hakkı ve eşit uygulama seçim sürecinin her alanında talep edilmeli, gereken durumlarda hukuki süreç başlatılmalıdır.
 • Sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmelerini, TEK BİR SANDIKTA EKSİK KALMAYACAK ŞEKİLDE hep birlikte yapmalıyız. Seçim öncesi eğitim alan ve alacak yüz binlerce görevli ve gözlemcinin sandıkların başında hazır bulunmalarını sağlamalı;
 • Yasanın tanıdığı bütün gözetim, denetim yetkileri ile donanmış, sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerle bütün sandıklarda görev almalı, yasaların verdiği yetkilerimizi sükûnet ve kararlılıkla kullanmalı;
 • Bu organizasyonda görev alacak bireyler, gözlemciler ortaklaştırılacak teknolojik imkanlar ve lojistik altyapı ile görevlerini eksiksiz yerine getirebilir. İmkanlarımızı seferber etmeli;

Açıklamanın sonunda, “seçme hakkı, sadece oy kullanmakla başlayan ve biten bir hak değildir. Oyuna sahip çıkmak da seçmen olmanın gereği ve seçmenlerin hakkıdır. Tüm seçmenleri seçme haklarını tam olarak kullanmaya, sandıklara sahip çıkmak üzere yola çıkanlara destek olmaya çağırıyoruz.” mesajı veriliyor.

İmzacı Kuruluşlar
 • Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB)
 • Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilciliği
 • Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF)
 • Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
 • İnsan Hakları Derneği (İHD)
 • Mülkiyeliler Birliği
 • ODTÜ Mezunları Derneği
 • Demokrasi İçin Birlik (DİB)
 • Doğu ve Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu
 • Hak ve Adalet Platformu
 • Antikapitalist Müslümanlar
 • Diyalog Grubu
 • Düşünce Suçuna Karşı Girişim
 • Yurttaş Girişimi