Yerel Medya Veri Tabanı: ‘İçeriklerde Ülke Gündemi Belirleyici’

Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)’nin 'Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması' yayınlandı. Türkiye’de yerel medyayı odağa alan ilk census çalışmasına göre, yerel medya kurumları genellikle Marmara, Akdeniz ve Ege bölgesinde ve büyükşehirlerde yoğunlaşıyor. Yerel yayınlarda içerik ulusal medyaya benzer ülke gündemi doğrultusunda şekilleniyor; spesifik temalarda özgün yayın üretimi zayıf kalıyor.

MEDAR’ın ETKİNİZ AB Programı desteğiyle hazırladığı “Yerel Medya Veri Tabanı Araştırması” ile 81 ilde faaliyet gösteren tüm yerel medya kurumları ve bu kurumlara temel demografik özelliklerin tespit edilmesi hedeflendi. Temmuz 2020 ve Şubat 2021 tarihleri arasında 8 ayda yürütülen projede, birbirini destekleyen ve iki etaptan oluşan karma bir araştırma metodolojisi uygulandı.

İlk aşamada Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yerel kurumlarının saptanabilmesi için mevcut tüm veri tabanları ve basın listeleri incelendi; il bazlı özel web taramaları yürütüldü. Yürütülen bu detaylı masabaşı tarama sonucunda yerel medyada aktif olarak faaliyet gösteren 3240 yerel medya kurumu olduğu belirlendi.

Araştırmanın ikinci aşamasında, elde edilen verilerin teyidi ve daha kapsamlı verilere ulaşılabilmesi için kapsamlı bir saha araştırması yürütüldü ve 1222 yerel medya kurumu ile anket gerçekleştirildi.

Araştırmada Öne Çıkan Bulgular
 • Yerel medya kurumları genellikle Marmara, Akdeniz ve Ege bölgeleri ekseninde ve büyükşehirlerde yoğunlaşıyor.
 • Kurumların şehir bazlı dağılımında ise ulusal medyanın merkezi İstanbul, benzer şekilde yerel medya da en fazla sayıda medya kurumunun bulunduğu şehir olarak başı çekiyor.
 • Mersin, Bursa, İzmir, Adana ve Antalya ise en fazla sayıda yerel medya kurumu bulunan diğer şehirleri oluşturuyor.
 • Yerel medyada haber yayının çoğunlukla “yerel gazeteler” ve “ yerel dijital haber platformları” üzerinden sürdürüldüğü görülüyor; yerel ölçekte yayın yapan sınırlı sayıda radyo, televizyon ve dergi bulunuyor.
 • Pandemiyle birlikte daha da ağırlaşan finansal sorunlar yerel medyada kurumların aktif yayından çekilmesine, yayın kapasitesi ve personel sayısında küçülmeye gitmesine yol açıyor. Anket gerçekleştirilen 1222 yerel kurumdan 72’sinin aktif yayın yapmayı durdurdu; 55 kurumun ise pandemiden kaynaklı problemler nedeniyle küçülmeye gitti.
 • Yerel medyada kurumların sosyal medya platformlarına dahiliyetleri ve platform tercihleri de yerelde dijitalleşme seviyesini dair önemli bulgular taşıyor.
 • Anket gerçekleştirilen kurumların büyük çoğunluğu (%89) sosyal medya platformları üzerinden yayın yapıyor:  Facebook (% 87,2) ve Twitter (%72,3) tüm mecra türleri arasında en çok tercih edilen sosyal medya platformları olarak öne çıkıyor.
 • Üretilen yayın içerikleri incelendiğinde, tüm yayın mecraları içerisinde gündem, siyaset ve ekonomi & finans gibi genel temalar altında daha fazla içerik üretildiği görülüyor.
 • Kültür & sanat, sağlık, spor, turizm, tarım & hayvancılık gibi spesifik habercilik alanlarında üretilen içerik seviyesinin daha düşük olduğu görülüyor.
 • Yerel yayınlarda içeriğin ulusal medyaya benzer şekilde çoğunlukla ülke gündemi doğrultusunda şekilleniyor.
 • Yerel medyada kurumların bulundukları şehrin/bölgenin dinamiklerini odağa alan ve bu çerçevede önem arz eden spesifik temalarda özgün yayın üretmek açısından zayıf kalıyor.
 • Yerel medyada çalışan sayısına dair elde edilen verilere göre, anket gerçekleştirilen 1222 yerel medya kurumunda toplam 4996 çalışan görev alıyor. Kurum başına düşen çalışan ortalamaları ise yerel medya kurumlarında ortalama 4 çalışan görev aldığını ve az sayıda personelin kurum içinde birden çok görev üstlendiğini gösteriyor.
 • En fazla sayıda çalışan yerel televizyon ve yerel gazetelerde bulunuyor, sahada aktif haber üreten muhabir/kameraman ve kadın çalışan sayısının oldukça az olması dikkat çekiyor.

Araştırma raporuna buradan ulaşabilirsiniz.