‘LGBTİ+’lara Yapılan Ayrımcılık Sistematik Devlet Politikasına Dönüştü’

Kaos GL’nin 'LGBTİ+’ların İnsan Hakları 2020 Yılı Raporu', 2020 yılında LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini engelleyen uygulama ve insan hakları ihlallerine ilişkin vakaları içeriyor. Rapora göre, ihlallerin faillerini ağırlıklı olarak kamu otoriteleri ve yasa uygulayıcıları oluşturuyor.

Raporda hak ihlali sonucunda ihlalin giderildiği durumlara da olumlu sonuçlanan vakalar arasında yer veriliyor. Böylece rapor LGBTİ+’lar açısından 2020 yılında gerçekleşen insan haklarına ilişkin tüm gelişmeleri ele almaya çalışıyor.

Rapora göre, 2020 yılında da LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerinin yoğunluğunu sürdü. Kamu otoriteleri ve yasa uygulayıcılarının fail olduğu ihlal sayısında artış yaşandı. İhlale uğrayan LGBTİ+ların adalete erişim ve ihlallerin telafisine yönelik mekanizmalardan yararlanmaları konusunda ise kayda değer gelişme olmadı.

Kamu otoritelerinin sistematik ayrımcı söylemlerinin LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerinin seyrini doğrudan etkilediğini ortaya koyan raporda, “LGBTİ+’ların insan hakları alanındaki politika eksikliği, hayati sonuçlar ve ağır insan hakkı ihlalleri doğurmaya devam etmekte. LGBTİ+’ları koruyucu yasal değişiklik gereksinimi de bu düzeyde bir ihtiyaca karşılık gelmektedir” deniliyor.

‘Ayrımcılık, Devlet Politikası Haline Geldi’

Salgının dahi sebebi olarak LGBTİ+ var oluşunu göstermenin dünyada da, ülkemizde de gecikmeden tedavüle konulduğu kaydedilen raporda, LGBTİ+’ların Diyanet İşleri Başkanı gibi devlet tarafından en üst düzeyde görevlendirilmiş yetkililer de dahil pandeminin sebebi olarak gösterilmeye çalışıldığı 2020 yılında, “LGBTİ+’lara yönelik kamu otoritelerince ve siyasetçilerce geliştirilen ayrımcı söylemler sistematik bir devlet politikası haline getirilmiştir” deniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 ve 2020 yıllarında doğrudan LGBTİ+ları dini referanslarla hedef göstermesi ise raporda “LGBTİ+’ları daha da risk altında bırakan kaygı verici bir politika değişikliği olarak” yorumlanıyor.

Hak İhlallerinde Rakamlar

Raporda hak ihlalleri açısından incelenen vaka sayısı 103. Bu vakalar yargıya veya basına yansıyan veya doğrudan Kaos GL Derneği’ne ulaşan başvuru ve bilgiler doğrultusunda 2020 yılında LGBTİ+’ların insan hakları alanında maruz kaldığı durumu gösteriyor. Bu vakalarda çoğu zaman birden fazla hak ihlali yaşanıyor.

Vaka ve ihlallerin hak kategorilerine göre dağılımı:

 • Nefret cinayeti başlığında iki
 • Nefret suçu başlığında dokuz
 • Nefret söylemi başlığında on iki
 • İşkence ve kötü muamele yasağı ihlali ile ilgili üç
 • Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ihlali konusunda kırk
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamında iki
 • İfade özgürlüğünün ihlali anlamında on beş
 • Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının ihlali anlamında bir
 • Çalışma yaşamında ayrımcılıkla ilgili iki
 • Eğitim alanında ayrımcılıkla ilgili bir
 • Seyahat ve yerleşme özgürlüğü ve miras hakları alanında dokuz
 • Sağlık alanında ayrımcılıkla ilgili iki
 • Mal ve hizmetlere erişim konusunda ayrımcılıkla ilgili iki vaka
Nefret Söylemi ve Nefret Suçları

Nefret söylemi ve nefret suçları gibi ihlal sayısının çok yüksek olduğu kategorilerde, genel durumu yansıtabilecek sınırlı sayıda ihlal de raporda yer alıyor. Bu kategorilerdeki toplam ihlal sayıları İnsan Hakları Raporu’nda yer almıyor. Nefret suçlarına ilişkin toplam sayı ve güncel durum önümüzdeki günlerde yayınlanacak Nefret Suçları Raporu’nda açıklanacak. Nefret söylemine ilişkin ise derneğin Medya İzleme Raporu’ndaki veriler de özet olarak raporda yer alıyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.