Gazeteciler Cemiyeti M4D Projesi İçin Uzman Çağrısında Bulunuyor

Gazeteciler Cemiyeti'nin Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi (M4D) Projesi, gazetecilerin ve medya kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik kısa süreli uzmanlık, danışmanlık, mentorluk desteği sağlamak için uzman çağrısında bulunuyor. Son başvuru tarihi 11 Ekim 2021 tarihi saat 18:00.

Gazeteciler Cemiyeti, Avrupa Birliği finansal desteği ile yürüttüğü Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi (M4D) Projesi kapsamında 2019 yılının itibaren gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının Türkiye’deki medya çoğulculuğuna katkı sağlayan faaliyetlerine destek sağlamaya devam ediyor.

2025 yılına kadar devam edecek olan proje kapsamında gazetecilerin, medya kuruluşu ve örgütlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak kısa süreli uzmanlık, danışmanlık, mentorluk desteği sağlanması planlanıyor. M4D Uzman Desteği’nde uzmanlar, ilgili oldukları alan ve tecrübeleri doğrultusunda, destek verilecek medya alanındaki kurum/kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda eşleştirilecek ve çeşitli alanlarda kısa süreli destek sağlayacaklardır.

İhtiyaç duyulan uzmanlık alanları aşağıda verilmiş olup, bu alanlarda başvuran uzman adaylarının ispat edilebilir tecrübeye sahip olmaları bekleniyor.

 • Organizasyon geliştirme ve kurumsallaşma
 • Video prodüksiyon ve post prodüksiyon
 • Koordinasyon ve planlama
 • Savunuculuk
 • İhtiyaç Analizi ve Veri Toplama
 • Dijital dönüşüm
 • Gönüllü çalıştırma ve yönetimi
 • Veri doğrulama/görselleştirme
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Dijital haritalandırma
 • Proje yönetimi
 • Hukuki danışmanlık
 • Uluslararası, ulusal ve yerel fon geliştirme ve bağışçı ilişkileri
 • İş güvenliği dahil iş kanunları ve yönetmelikleri
 • Tarafsız analiz ve raporlama
 • Dijital Güvenlik
 • Finansal yönetim ve bütçeleme
 • Podcast Yayıncılığı
 • Kurumsal iletişim
 • Görsel Yayıncılık
 • Websitesi tasarımı ve yönetimi
 • Dijitalde Canlı Yayın
 • Sosyal medya araçlarının kullanımı ve yönetimi
 • Ağ kurma ve paydaş geliştirme
Detaylar
 • Uzman Havuzu için başvuru yapacak uzman adaylarının daha önce medya alanındaki çalışmalara dair bilgi sahibi olması bekleniyor.
 • Uzman sözleşmeleri ihtiyaca göre belirlenen gün üzerinden yapılacak olup, proje kapsamında çalışacak uzmanların KDV muaf olarak hazırlanacak fatura ya da serbest meslek makbuzu karşılığında hizmet sağlaması bekleniyor.
 • Pandemi koşulları sebebiyle uzman desteği çalışmaları online yürütülecek. Bazı koşullardaki ihtiyaçlar doğrultusunda istisna uygulanabilir.
 • Uzmanla çalışma durumu ve çalışma gün sayısı başvuru sahibinin ihtiyacı doğrultusunda belirlenecek olup, uzman havuzuna seçilen kişilere çalışma öncesinde detaylı bilgi verilecek.
Başvuru
 • Proje kapsamında başvuru sahipleri ile çalışmak üzere uzman eşleştirilmesi yapılması için, Uzman Havuzu Çağrısı açılmış olup, 11 Ekim 2021 tarihi saat 18:00’e kadar uzman başvuruları yapılabilecek.
 • Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • AB formatında hazırladığınız İngilizce ya da Türkçe özgeçmişinizi, konu başlığına isim soy isminizle birlikte “M4D Uzman Havuzu Başvurusu” yazarak destek@media4democracy.org adresine göndermeniz gerekmektedir.
 • Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
 • Son başvuru tarihi: 11 Ekim 2021 18:00
 • Sorularınız için destek@media4democracy.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.