‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem İttifakı Doğal Bir Diyalog ve Müzakere Alanı Oluşturacak’

Ankara Enstitüsü’nden siyaset bilimci Hatem Ete, güçlendirilmiş parlamenter sistem için oluşturulan ittifakın çoğulculuk ve kutuplaşmanın aşılması açısından önemli olduğunu belirterek, 'Muhalefeti oluşturan yapının çoğulcu olması, herhangi bir aktörün tek başına sistemi domine etme imkanı olmayışı sistemi daha demokratik bir hale getirecektir.' dedi.

Ankara’da bugün altı siyasi parti başkanının katılımıyla imzalanan parlamenter sisteme dönüş mutabakatını Sivil Sayfalar’a değerlendiren siyaset bilimci Hatem Ete, sistemlerden önce demokratik arka planın önemine işaret etti. Mevcut durumda başkanlık sisteminin merkeziyetçi, tek adam etrafından güç birikmesine yol açtığını belirten Ete, “Bu durum ittifak içi ya da parti içi ilişkilerin şeffaf olmadığı, kapalı kapılar ardında bir sürü kararların alındığı, cumhurbaşkanının tek başına yasama, yürütme ve yargı organlarını kendi elinde bulundurduğu, denetleme organlarının tamamen ortadan kalktığı bir tablo ortaya koydu. Parlamenter sisteme dönüş öncelikle bu unsurların yıkılıp yerine yeni bir yapı inşa edilmesinin yolunu açacak” dedi.

6 partinin ittifakıyla oluşturulacak parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığının, denetleme ve şeffaflığın daha iyi kurgulanacağını ve hiçbir aktörün tek başına sistemi yürütemeyeceği için doğal bir diyalog ve müzakere alanı oluşacağını savunan Ete, “Muhalefeti oluşturan yapının çoğulcu olması herhangi bir aktörün sistemi tek başına domine etme imkanı olmayışı sistemi daha demokratik bir hale getirecektir” dedi. Ete, iki sistem tecrübelerinin de gözden geçirilip oluşturulacak güçlendirilmiş parlamenter sistem inşasında kullanılmasının önemine de vurgu yaptı.

Partilerin bir araya gelmesinin bu güne kadar Millet İttifakı’nın kullanılamayan potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olacağını belirten Hatem Ete, “Bu aynı zamanda Millet İttifakı’na yöneltilen endişelerin ortadan kaldırılmasına da hizmet edebilir.” dedi.