‘İyi Yasama Faaliyeti İçin Sivil Toplum Katılımı Önemli’

Sivil toplumun yasama süreçlerine katılımını konuştuğumuz YASADER Genel Başkanı Bahadır Yeşilırmak, parlamenterlerin daha iyi yasalar yapabilmelerinde sivil toplumun katılımının önemli olduğunu belirterek, toplumla parlamenterler arasındaki bağın gücü ve sorunların çözümü noktasında STK’ların kilit bir rolü olduğuna vurgu yapıyor.

Yasama Derneği (YASADER) Genel Başkanı Bahadır Yeşilırmak, 2003 yılında Meclis çatısı altında kurulan derneğin temel hedefinin, yasama sürecine katılımın arttırılması, yasama çalışmalarının daha etkili ve kaliteli hale getirilmesi olduğunu vurguluyor. Çıkardıkları aylık hakemli Yasama Dergisi’nin konuyla ilgili kişi ve kurumlar için önemli bir kaynak olduğunu belirten Yeşilırmak, bunun yanı sıra yasama süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi için çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi.

STK’ların yasama süreçlerine katılımının öneminin altını çizen Yeşilırmak, sahadaki sorunların, bilgilerin, verilerin parlamenterlere iletilmesi noktasında STK’ların kilit bir rolü olduğuna değindi. YASADER’in STK’ların bu süreçlere etkin katılımı noktasında farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yaptığını belirten Yeşilırmak, “Sivil topluma, parlamentoya nasıl ulaşabilecekleri, parlamenterlerle nasıl daha iyi ilişki kurabilecekleri, karşılaştıkları teknik zorlukları nasıl aşacakları konusunda bir çeşit uzmanlık desteği sunuyoruz” dedi.

Yasama süreçlerine katılımın etkin olunmamasının iki yönlü boyutu olduğunu belirten Yeşilırmak, “Birincisi, sivil toplum örgütü temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, Meclisi, yapısını, işleyişini çok iyi anlamaları gerekiyor. Çünkü Meclis salt siyasi söylemlerle takip edilebilecek bir kurum değil. Meclisi anlayabilmek, özümseyebilmek görüşülen işlerin etkilerini görebilmek icap ediyor. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarının meclisi tanımaları, hangi araçlarla kendilerini en hızlı ve uygun şekilde ifade edebilecekleri ve alanlarında uzmanlaşmaları önemli. İkinci olarak da sivil toplumun katılımının sağlanması noktasında var olan mekanizmaların daha genişletilmesi ve kurumsallaştırılması gerekiyor.” dedi.