DDA: Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Önerilerinin Denge ve Denetleme Değerlendirmesi

Denge ve Denetleme Ağı, muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş reform önerilerini denge ve denetleme ölçütleri üzerinden değerlendiren yeni raporunu hazırladı. Bu rapor sadece siyasi partilerin kamuoyu ile paylaştıkları reform öneri metinlerinin değerlendirmesini içeriyor. Kamuoyuyla reform önerisi paylaşmamış siyasi partiler rapora dahil edilmiyor. Yapılan değerlendirmelerde sadece reform öneri metinleri dikkate alındı ve siyasi partilerin programları ya da konuya ilişkin demeçleri değerlendirme dışında bırakıldı.  Rapor, diğer siyasi partilerin reform öneri metinleri ortaya çıktıkça güncellenecek.