Sur’daki Pandemiden Etkilenen Çocuklar İçin Kütüphane

Pandemiyle iyice görünür hale gelen 'evde ders çalışamayan çocuklar' sorununa çözüm olarak çalışma ortamı sağlamaya çalışan Diyarbakır Çocuk Çalışmaları Derneği'nden Şengül Bulut ile derneğin hikayesini ve kurmaya çalıştıkları çocuk kütüphanesini konuştuk. 

Çocuk Çalışmaları Derneği kimdir? Ne zaman kuruldu? Kurulma motivasyonu neydi? Hikayenizi anlatır mısınız? 

Şengül BulutÇocuk Çalışmaları Derneği, çocuk hakları aktivistleri tarafından 2018 yılında kurulmuş Diyarbakır merkezli bir dernektir. 2021 yılında tüzük değişikliğine gidilerek çocuklara akademik gelişimlerine yardımcı olmak ve çocuklarla psiko-sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar yapmak amaçlı Sur ilçesine taşınmıştır. Çocuklarla birlikte umut dolu yarınları inşa edebilmek en büyük motivasyonumuz. 

Neler yapıyorsunuz, çalışmalarınızı anlatır mısınız?

Erken çocukluk ve çocukluk dönemlerinden başlayarak yaş gruplarına göre; sanat atölyeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği atölyeleri, oyun atölyeleri ve kültür atölyeleri yapmaktayız. Okul çağı çocuk ve gençlerle; eğitime erişim açısından dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara tamamlayıcı akademik eğitimler, maddi ve ayni destekler, geliştirici ve iyileştirici alternatif eğitimler vermekteyiz. Aileler için hizmetlere yönlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktayız.

Bütün bunlarla beraber lisans ve lisansüstü öğrenci gençlere; bireysel deneyim aktarımı, rehberlik hizmeti vermekteyiz. Sur’da yaşayan çocukların faydalanabileceği ve evde ders çalışma ortamı olmayan çocuklar için kullanabilecekleri çocuk kütüphanesi kurmaya başladık.

Pandeminin çocuklara etkisi ne oldu? Sizin gözlemleriniz neler? Bu anlamda bir çalışmanız var mı? 

Çatışma sürecinin etkileri atlatılamamışken, küresel salgınla ortaya çıkan tablo, çocuk hak ihlallerinin artışı oldu. Okulların kapalı olması nedeniyle daha erken yaştan başlayan çocuk işçi sayısı, EBA’ya ulaşabilecek teknolojik imkândan ve yetersiz internet altyapısından yoksun çocuk sayısı ve çok çocuklu ailelerde yeterince teknolojik cihaz olmayışı vs birçok etken bu süreci pekiştirdi. Derneğin civar bölgede yaptığı çocuk ve bakım verenlerinden “geçen senelerde öğrenilen bilginin kaybı” şikayetleri çok sık gelmeye başlarken, çocukların bir kısmında evlere kapanma ve sokağa çıkma yasakları çatışma dönemi travmalarını hatırlattı. 

Pandeminin sizin çalışma alanınıza faaliyetlerinize ne gibi etkileri oldu? Başa çıkabildiniz mi ya da nasıl başa çıktınız?

2020 yılında Kültür İçin Alan Hibe Fonu desteği ile dernek ÇocukÇA Film günleri etkinliklerini hayata geçirmiştik. Pandemi koşulları sebebiyle proje kapsamındaki tüm atölyeler online yapıldı. Atölyeler sonrası 2 haftalık yine online film günleri etkinlikleri ile son buldu. Sonraki süreçlerde pandemi koşullarının ağırlaşmasıyla çalışmalarımıza online devam ettik, fakat bunun zorluklarını kendi içimizde dahi yaşadık. Dernek bütçemiz kısıtlı olduğundan çocuklara teknolojik imkân sağlamada yetersiz kaldık.

Gelecek planlarınız neler? Son söz olarak söylemek istedikleriniz var mı?

Psikolojik destek sağlama noktasında gönüllü ve/veya profesyonel bir ekiple başlamak ve travmatik sürecin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak istiyoruz.  Akademik eğitimlerine yönelik hedeflerine ulaşmaları için telafi çalışmalarına öncelik vererek, sosyokültürel çalışmaların sıklığını arttırmayı hedeflemekteyiz. 

Gelecekte dernek merkezinde bilgisayar atölyesi kurarak çocukların robotik kodlama yapabileceği ve dijital dünyayı etkili ve verimli kullanabilecekleri güvenli bir alan yaratmak istiyoruz. Hepsi pırıl pırıl çocuklar ve bizim onlara bir şekilde ulaşmamız gerekli. Geleceğimizin umut dolu olmasını istiyorsak çocuklarımızın umut dolu olması gerektiğine inanıyorum. Gönüllü noktasında destek bekliyoruz. Çalışmalarımıza katılmak için bizimle her zaman iletişime geçebilirler.