Yeşil Düşünce’nin Dergisi ‘Yeşil Siyaset’ Yayında

Caretta Ekolojik Ahval’de bu hafta Yeşil Düşünce’nin, Yeşil Hareket’in, Yeşil Politika’nın, Yeşiller’in düşünce ve görüşlerinin güncel siyasal zeminde ele alınması amacıyla bu sene başında yayın hayatına başlayan Yeşil Siyaset dergisini konuşuyoruz. Yeşiller’in sol ve sağ siyasetten ayrıştığı noktalar nelerdir, Yeşiller’in gezegenin içinde bulunduğu çıkmaza dair çözüm önerileri var mı, Yeşil Siyaset Dergisi ülkemizin siyasi yayınları alanında ne tür bir boşluğu dolduracak gibi soruların yanıtlarını derginin kurucu ekibinden Sema Alpan Atamer ve Berkay Erkan ile bulmaya çalıştık.

Yeşiller’in diğer siyasi yapılardan farkını aktararak sözlerine başlayan Sema Alpan Atamer, “Yeşiller, insan ve ekonomik büyüme odaklı olmak yerine ekoloji ve sürdürülebilirlik odaklı dünyaya bakan bir hareket. Ülkemizin siyasi yapısında kamplaşmış iktidar ve muhalefetten farklı olarak yeni bir siyasi alan açmaya, başka çözümler ile umudu yeşertmeye aday bir hareket. Yeşiller’in önerdiği çözümlerin daha insani ve doğa odaklı olması Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde yükselişe geçmesini sağladı. Yeşiller’in 10 ilkesi olarak belirttiğimiz “Doğaya Uyum, İklim Kriziyle Mücadele, Barış ve Şiddetsizlik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Feminizm, Küresel Mücadele, Yerel ve Doğrudan Demokrasi, Sürdürülebilirlik, Adil Paylaşım, Özgür Yaşam ve Çoğulculuk” ilkelerinden de bunu görebiliyoruz” şeklinde Yeşil Hareket’i özetledi. Berkay Erkan ise bunlara ek olarak şunları söylüyor: “70’li yıllarda Almanya’da ilk ortaya çıktığında Yeşiller daha çok nükleer karşıtı bir görüntü verdi. İlk zamanlarında ekoloji duyarlılığı bulunan bir hareket görüntüsü veren Yeşiller geçen süreçte kendi içinde olgunlaştı ve her konuda alternatif bir sözü, önerisi olan, siyasi geleneklerin dışında başka bir pencere açan güçlü ve ana akım bir siyasi hareket haline geldi. Sağ ve Sol’un dışında üçüncü bir akım haline geldi.”

“Yükselen Yeşil Dalga” kapak konusu ile Ocak ayında ilk sayısını okurlarla buluşturan, Mart ayında “Covid-19 ve Yeşil Politikalar” özel sayısını çıkaran ve Mayıs’ta son sayısını paylaşan, tüm ekibinin gönüllülük anlayışı ile emek verdiği Yeşil Siyaset Dergisi’nin çıkış amacına ve hazırlık sürecine dair bilgi veren Berkay Erkan, “Yeşiller Hareketi’nin Türkiye’de 40 yıllık bir mazisi var. Son sayımızda Ümit Şahin de, “Türkiye’de Yeşil Hareket: Kırk yılda üç kuşak” yazısı ile bu süreci özetliyor. Yeşiller Hareketi’ne katıldığım günden beri hareketin güçlenebilmesi için yaşadığımız sorunlara dair cevaplar arama, cevaplar bulma ve bunların çeşitli fikirler ile beslenmesi ihtiyacını hissettim. Bu ihtiyaçtan hareket ederek uzun süredir bir derginin bu ihtiyaca yanıt verebileceğini dillendiriyordum. Yeşiller Partisi’nin 21 Eylül’deki kurulma sürecinde derginin de zamanının geldiğini düşündük. O dönemde yayın kurulunu oluşturan ilk çekirdek grup bir araya geldi ve ilk sayımızı da Ocak ayında yayınladık” diye konuşuyor. 

Yeşil Siyaset Dergisi’nin son sayısında yer alan yazılara dair bilgi aktarırken sözlerine derginin Yeşiller Partisi’nin resmi yayın organı olmadığı vurgusu ile başlayan Sema Alpan Atamer, “Yeşil Siyaset Dergisi herhangi bir şekilde partinin sesini duyuran ya da kampanyalarına yer veren bir mecra değil. Yeşil Siyaset aslen yeşil hareketi her yönüyle beslemek üzere farklı fikirler ve politika oluşturma süreçlerine dair katkıları hatta eleştirileri içeren daha özgür bir alan olarak kurgulandı. Yeşil ilkelere dair farklı fikirlerini yazmak isteyenlerin kendisine yer bulacağı bir alan. Şimdiye kadar üç sayısı okurla buluşan dergide yer alan çeviriler ise Green European Journal’da (Yeşil Avrupa Gazetesi) yayınlanan yazılardan oluşuyor. Bu çeviriler ile de Avrupa’daki Yeşiller’in fikir ve tartışmalarını paylaşarak ülkemizde de yeni tartışmaların penceresini açmayı, kapısını aralamayı, farklı bakış açıları getirmeyi ve yeni çözümler için ilham olmayı amaçlıyoruz. Derginin yeni sayılarında daha fazla miktarda ülkemizden özgün içeriklere yer vermeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktalıyor. 

 Yeşil Siyaset Dergisi’ne buradan ulaşabilirsiniz.