Engelli Hakları İzleme Online Eğitimi

Etkiniz AB Programı, 17-18-19 Mart 2021 tarihlerinde "Engelli Hakları İzleme” eğitimi düzenliyor. Etkinliğe son başvuru tarihi 12 Mart 2021.
Eğitim İçeriği

Engelli Hakları İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 4 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • Uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde engelli hakları
 • Engelli hakları komitesi ve diğer uluslararası mekanizmalarla etkileşim
 • Engelli hakları ihlallerini raporlaştırma
 • Engelli haklarını izlemede anaakımlaştırma
Katılım Koşulları
 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.
Katılımcı Belirleme Kriterleri

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Başvuru

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütlerinin buradan başvuru formunu en geç 12 Mart 2021 saat 23:59’a kadar doldurmaları gerekiyor.

Başvuru sonuçları en geç 15 Mart 2021 tarihinde e-posta yoluyla iletilecek.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecek.