“Afet Yönetiminde Çocuklar İçin Bir Başlık Açılmalı”

“Oyun Yeniden Başlasın” projesini yürüten İzmir Eğitim Kooperatifi kurucu ortaklarından Murat Kurt, afet süreçlerinde çocuklar için yapılan çalışmaların sürdürülebilir olması için çalıştıklarını belirterek, “Afet yönetmeliğinde çocukların iyi oluşları için bir başlık açılsın istiyoruz” diyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın İzmir depreminin ardından açtığı Acil Destek Fonu kapsamında desteklenen Oyun Yeniden Başlasın projesi, afet mağduru çocuklara daha hızlı ve faydalı destek sunmanın altyapısına katkı sağlamak ve uygulanabilirliği olan sistematik bir yaklaşım oluşturabilmek amacıyla yürütülüyor.

Murat KurtPilot olarak başlatılan çalışmanın Türkiye acil eylem planı içerisinde çocuklar konusunda standart uygulamanın sağlanabileceği bir yapı oluşturulması hedefi olduğunu vurgulayan İzmir Eğitim Kooperatifi kurucu ortaklarından Murat Kurt, “Bayraklı Belediyesi ile ortak çalışarak Bayraklı ilçe sınırları içerisinde yaşayan mümkün olduğu kadar çok çocuğa ulaşmak hedeflenmektedir. Geniş bir kontrol grubu oluşturmak projenin nihai hedeflerinden olan bilimsel yayının güçlenmesi için daha fazla veri toplanmasını sağlayacaktır. Bu geniş örneklem grubuna ön test yapılacak ve içerisinden koordinasyon ekibi kriterlere uygun 144 çocuk belirlenerek proje kapsamındaki eğitimlere dahil edilecektir. Eğitim döneminin sonunda eğitime dahil olan 144 çocuğa son test yapılacağı gibi geniş örneklem grubuna da son test uygulaması yapılacak ve böylece karşılaştırmalı analiz için veri sağlanmış olacaktır.” dedi.

“Pandemide Görüşmeler Online Ortama Taşındı”

Pandemi nedeniyle görüşmelerin online ortama taşındığını belirten Kurt, “Bu tür çalışmaların dijital ortamda sürdürülmesine dair İZEK’in çok boyutlu bir tecrübesi var. Hem eğitimlerin dijital ortamlarda nasıl daha faydalı hale getirilebileceğine dair çalışmalar üretmesi hem de bunu 1,5 yıldır uyguluyor olmasının rahatlığını bu projede kullanma şansına sahibiz. Eğitmenlere verdiğimiz “Eğitimde Dijital Uyum” çalışması, velilere ve öğrencilere verdiğimiz Çevrimiçi Eğitimden Sağlanan Faydanın Artırılması programları hem bilişimci ve psikolog ortaklarımız tarafından kurgulandı ve birçok kurumda uygulandı. Çevrimiçi alana geçince terapötik görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve ölçümlenmesini uluslararası kabul gören yeni yöntemlerle revize ettik. Böylece daha hızlı ve daha net sonuçlar almayı hedefliyoruz. Yüz yüze taraftan uzak kalmanın sağladığı fiziki enerji ve bütçe avantajını örneklem kitlesini genişletmekte kullandık. 144 çocuğa yapılacak eğitimin haricinde bir o kadar da eğitime katılmayacak çocuklar için çalışma yürütmeye başladık. Kullanılacak ölçekler belirlendi ve katılımcı belirleme anket çalışmaları başlatıldı. Uygulanacak eğitim programları Ege Üniversitesi akademisyenleri iş birliği ile oluşturuldu. Böylece çalışmanın hazırlık dönemini oldukça verimli bir şekilde yürütüyor durumdayız.” Dedi.

“Prosedür Çocuklar İçin de Netleşsin”

afet yönetiminde çocuk17 Ağustos depremini Gölcük’te yaşadığını, afetlerde yaşamın durduğunu tek önceliğin hayatta ve güvende olmak olduğunu vurgulayan Kurt, “Tecrübeyle sabit ki bu tür dönemlerde çocukların asıl ihtiyacı hak ettiği önemi bulamıyor. Olayın ardındaki sıcak zamanlarda çocukları eğlemek, oyalamak ve onlara yaşadıkları felaketi unutturmak üzere çalışmalar yapılıyor. Herkesin iyi niyetle ve gayretkeş bir biçimde gerçekleştirdiği bu çalışmaları daha sistemli ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. İstiyoruz ki afet yönetmeliğine çocukların iyi oluşları için bir başlık açılsın ve bizim başlattığımız bu hamle yetkili ve ilgili herkesçe geliştirilmeye devam etsin. Böylece felaket olan yerde uygulanacak prosedür çocuklar için de netleşmiş olsun. Kızılay nasıl yardım malzemelerini alıp bölgeye derhal gidiyor ve bir tereddüte mahal vermeden yapması gerekeni bir sistem dahilinde yapıyorsa, eğitimciler de anında bölgeye ulaşıp çocuklar konusunda yapılması gerekenlere derhal başlayabilsinler. 

Psikolog ve akademisyen emekleriyle oluşturulan programımızla çocukların olayı unutarak değil, tanımlayıp kabul ederek yaşamaları üzerinde eğitimin ihmal edildiğini görüyor ve bunu da temel ihtiyaçlardan biri olarak belirliyoruz.” dedi.

Bilimsel Yayın ve El Kitabı

Oyun Yeniden Başlasın Projesi’nin ardından önemli iki çıktı olacağını da belirten Kurt, “Bunlardan biri; projemiz kapsamındaki eğitimin ve sürecin analiz edildiği bilimsel makalenin yayınlanmasıdır. Bir diğeri ise; proje sürecinde edindiğimiz deneyim, bilgi birikimini ve 16 haftalık eğitici drama eğitim içeriklerinin, ihtiyaç dahilinde yetkinliği olan her eğitimcinin ulaşabileceği ve kısa bir eğitici eğitimi alarak uygulayabileceği bir el kitabı olacaktır. Türkiye acil eylem planı içerisinde çocuklar konusunda standart uygulamanın sağlanabileceği bir çalışma bulunması esas amacımızdır.  Böylelikle, afet durumlarında çocuk merkezli eylem planlarının yaygınlaşmasına öncülük etmekte olup, aynı anda birçok yerde uygulanabilir ve çoklanabilir bir eğitim programı elde edilmesi planlanmaktadır.” diye konuştu.