‘Meclis’te Deprem Değil Afet Risklerini Azaltma Daimi Komisyonu Kurulmalı’

29 Temmuz 2021
Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporu değerlendiren Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, önerilen daimi komisyonun deprem değil afet risklerini azaltma komisyonu olması gerektiğini belirterek, komisyon üyelerinin önerilerin yasalaşması noktasında takip süreçlerini yürütmeleri gerektiğini kaydetti.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından TBMM’de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, dört aylık çalışmanın ardından hazırladığı raporu yayınladı. Raporu Sivil Sayfalar’a değerlendiren Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr Bülent Özmen, daha önceki dört deprem komisyonuna göre en kapsamlı raporun bu olduğunu kaydetti. Türkiye’nin Depremselliği ile Hukuki ve Kurumsal Yapılanması, Deprem Risk ve Zararlarını Azaltma Çalışmaları, Deprem Risk ve Zararlarının Azaltılmasına İlişkin Öncelikler ve Sonuç ve Öneriler olmak üzere 4 ana bölüm ve 524 sayfadan oluşan raporun dördüncü bölümünde; deprem risk ve zararlarının azaltılması ve deprem konusunda her alanda alınması gereken tedbirler yer alıyor. Raporda öneriler arasında yer alan TBMM çatısı altında daimi olarak görev yapacak, ‘Deprem Risklerinin Azaltılması Komisyonu’ kurulması önerisinin ‘Afet Risklerinin Azaltılması Komisyonu’ olarak değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Özmen, komisyonun sel, heyelan, kuraklık, iklim değişikliği gibi doğa ve teknoloji kaynaklı bütün afetleri kapsayacak şekilde görev alanının genişletilmesinin önemine vurgu yaptı. 

Bülent ÖzmenÖzmen rapordaki, ‘Türkiye Afet Yönetim Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı, Afet Sonrası İyileştirme Planları hazırlanmalı ve uygulamaya geçirilmelidir.’ önerisinin hayata geçirilmesinin de hayati olduğunun altını çizdi. 

Deprem Araştırma Komisyonu’nun, Türkiye’nin depremselliği ile hukuki ve kurumsal yapılanmasını, deprem risk ve zararlarını azaltma çalışmalarını, deprem risk ve zararlarının azaltılmasına ilişkin öncelikler ve sonuç ve önerilerini detaylı bir şekilde ortaya koymasının önemli olduğunu vurgulayan Özmen, bu önerilerin hayata geçirilmesi noktasında da kararlı olunması gerektiğini söyledi. Özmen, Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerin bu önerilerin kanunlaştırma ve hayata geçirme noktasında kararlılığını sürdürmesinin Türkiye’nin deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına katkı sunacağını da sözlerine ekledi.