Sivil Toplum ve Deprem Raporu Yayında

Sivil Sayfalar’ın, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nun faaliyetleri ve STK'ların katılımıyla ilgili izleme çalışmasıyla oluşturduğu Sivil Toplum ve Deprem raporu yayınlandı.

Sivil Toplum ve Deprem (TBMM Deprem Araştırması Komisyonu İzlenimi) Raporu, Sivil Sayfalar’ın, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation desteğiyle yürüttüğü “TBMM Araştırma Komisyonu’nu İzleme Projesi” kapsamında hazırlandı. 6 ay süren projede, İzmir Depremi’nden sonra TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partilerin ortak kararıyla açılan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu ile iletişim kurma, Komisyonun faaliyetlerini izleme, bu faaliyetlere katkı sunma ve katkı sunmaya yönelik çalışmalar üretmelerini sağlayacak bir izleme çalışması yürütüldü. Türkiye’de sivil toplum haberciliğinin ana adresi olan Sivil Sayfalar ve sosyal medya kanalları aracılığıyla, STK’ların Araştırma Komisyonu ile ilgili bilgilendirilmesi, Komisyon’a başvuru yöntemlerinin tanıtılması ve Komisyon’a başvurmaları ya da Komisyon’un faydalanacağı şekilde çıktı üretilmesinin desteklenmesi yönünde “Sallanmadan Hazırlan” başlıklı bir kampanya yürütüldü. Proje kapsamında Türkiye genelinde farklı STK’ların afet çalışmalarında fırsat ve eksikliklerin tartışıldığı, STK’lar arası ve STK-kamu ilişkilerinin ve Deprem Araştırma Komisyonu için üretilebilecek içeriğin tartışıldığı geniş katılımlı bir çalıştay da düzenlendi.

Raporda, Meclis Deprem Araştırması Komisyonu’nun çalışma süresi boyunca üretilen içeriğin ve izleme faaliyetinin ana bulguları ve bu süreçte Parlamento-STK ve STK’lar arası ilişkilere yönelik tespitler yer alıyor. STK’ların deprem başta olmak üzere afet politikalarına etkin katılımına yönelik önerilere yer verilen raporda, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunun bağlayıcılığının sağlanması ve komisyonun daimi ihtisas komisyonuna dönüştürülmesinin önemi de vurgulanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.