WWF-Türkiye Plastik Projeleri Kıdemli Uzmanı Arıyor

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Plastik Projeleri Kıdemli Uzmanı arıyor. Son başvuru tarihi 15 Şubat 2020.

Departman: Doğa Koruma / Plastik Projeleri
Pozisyon Ünvanı: Plastik Projeleri Kıdemli Uzmanı
Görev Yeri: İstanbul merkezli uzaktan çalışma
Sözleşme Türü: Tam zamanlı

Görev Tanımı
 • WWF-Türkiye’nin mevcut plastik projeleri portfolyosunda yer alan “Plastik Avcıları İstanbul”, “Sıfır Atık Uygulama Alanı İstanbul Adaları” ve “Plastik Atıksız Şehirler Ağı”  projelerini yürütmek ve raporlamalarını gerçekleştirmek,
 • Hayalet ağlar gibi denizel ortamlarda plastik kirliliğinin önlenmesi küresel stratejisi doğrultusunda küresel Hayalet Ağlar Kampanyası’na WWF-Türkiye’nin vereceği destek doğrultusunda iş planını geliştirmek, WWF-Türkiye için bu konuda yeni projelerin geliştirilmesine katkı vermek ve yürütülen projelerin etkin biçimde uygulanmasını sağlamak,
 • Doğada plastik kirliliğinin sona erdirilmesi ve daha iyi plastik atık yönetimi konularıyla ilgili ulusal ve uluslararası politikalar ile yerel yatırım ve uygulamaları, güncel araştırma ve yayınları takip etmek,
 • WWF-Türkiye’nin plastik sorunu ile ilgili duruş metinlerinin hazırlanmasını, güncellenmesini ve WWF Network politikalarıyla uyumlaştırılmasını sağlamak,
 • Doğada plastik kirliliğinin sıfırlanması gibi konularda kampanyaların geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamda farkındalık yaratmak, lobi, savunuculuk gibi faaliyetleri yürütmek,
 • Yerel yönetimlerle ortak eylem planlarının ve uygulama projelerinin geliştirilmesine ve hayata geçirilmesine destek vermek; işbirliği alanları yaratmak ve plastik kirliliğinin sona erdirilmesine katkıda bulunmak,
 • Türkiye’de doğada plastik kirliğinin sona erdirilmesi amacıyla ulusal politikaları, yatırımları ve yerel yönetim uygulamalarını takip etmek; döngüsel ekonomiyi desteklemek için yerel yönetimler, kamu ve özel sektörle iş birliğine dayalı çalışmalar yapmak,
 • WWF-Türkiye’nin dahil olduğu ulusal ve uluslararası ağlarda etkin rol ve sorumluluk almak; iş birliklerinin devamlılığını ve bu platformlarda vakfın en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak,
 • Sürdürülebilir atık yönetimi ve döngüsel ekonomi konularında kurumun sosyal medya, iletişim ve görünürlük çalışmalarına içerik ve veri sağlayarak destek olmak,
Aranan Nitelikler
 • Tercihen Çevre Mühendisliği alanında üniversite lisans ve / veya yüksek lisans derecesi
 • Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi konularında en az 5 yıllık deneyim
 • Proje yazma, yönetme ve raporlama deneyimi (örn. yerel yönetimler veya özel sektörde proje yöneticiliği yapılmış olması)
 • İleri düzeyde İngilizce bilgisi
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmaması
Gerekli Beceriler ve Yeterlilikler
 • Kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum gibi çeşitli paydaşlarla etkin iletişim ve müzakere becerisi,
 • Stratejik yaklaşım,
 • Güçlü proje ve bütçe yönetimi,
 • Etkin zaman ve kaynak yönetimi,
 • Güçlü sunum ve etkileme becerileri.
Başvuru 
 • Adayların, CV’lerini, bir başvuru mektubu (motivasyon yazısı) ile birlikte, ik@wwf.org.tr adresine iletmeleri gerekiyor.
 • Başvuru esnasında, ilanı nerede gördüğünüzü e-postanızda belirtmeniz kurum tarafından rica ediliyor.