‘Afete Dirençli Kentler için Güneş Enerjisi Yeni Planlama Süreçlerine Dahil Edilmeli’

6 Şubat Maraş depremlerinin ardından bir araya gelen çevre ve iklim alanında çalışan kurumlar, 'Deprem Acil Müdahale, Toparlanma ve Yeniden İnşa Sürecinde Güneş Enerjisinin Rolü' başlıklı bir tutum belgesi yayımladı. Belgede, altyapısı güçlü ve afete dirençli kentler için güneş enerjisinin mutlaka yeni planlama süreçlerine dahil edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

‘Deprem acil müdahale ve yeniden inşa sürecinde güneş enerjisinin rolü’ isimli tutum belgesini imzalayan kurumlar arasında WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Greenpeace Akdeniz, Ekosfer, Yeşil Düşünce Derneği, Yuva Derneği, Ege Orman Vakfı, Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), İklim için 350 ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği bulunuyor.

Örgütler, depremin ardından kurulacak kentlerin tek boyutlu bir mühendislik projesine indirgenmemesi, kent kimliği, tarih, kültür, ekonomi, mülkiyet, gıda, tarımın yanında iklim, doğal alanlar ve çevre boyutlarını da içeren sadece bilim insanlarının değil afetzedelerin de katılımına imkan veren tasarım ve planlama süreçleri ile inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni inşa sürecinde güneş enerji sistemleri için izlenmesi gereken yollar şöyle ifade edildi:

  • İnşa edilecek binalarda güneş paneli konulması yasal düzenlemeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca zorunlu hale getirilmeli.
  • Yeniden inşa edilecek kentler için trafo merkezlerinin mikro şebekeye uygun ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme girmesine olanak verecek şekilde daha yüksek kapasite ile tasarlanması ve kurulması Enerji Bakanlığı ve EPDK tarafından garanti altına alınmalı ve elektrik dağıtım şirketleri yönlendirilmeli.
  • Yeni yapılacak binaların çatıları, güneş panelleri yerleştirmeye hazır olmalı. Bunun için de çatıların, güneş panellerinin yerleştirileceği boşlukları olan, gerekli eğim ölçülerine sahip ve güney cepheli olmalı.
  • Yeni yapılacak binaların ve kentlerin elektrik altyapısı, binadaki tüm enerji ihtiyacının (ısıtma-soğutma, su ısıtma, ocak, araç şarjı da dahil) elektrikle karşılanmasını yani tüm enerji ihtiyacının elektrifikasyonunu sağlayacak düzeyde inşa edilmeli.
  • Yeni yapılacak binaların otopark, pazar yeri gibi belli alan üzerindeki ortak kullanım alanlarının çatılarına güneş paneli konulması yasal düzenlemeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca zorunlu hale getirilmeli.
  • Riskli durumda olduğu için güçlendirme uygulanacak binaların da bu süreçte güneş panelleri yerleştirmeye hazır hale getirilmeleri ve belli bir tarihten itibaren mevcut binalara da gerekli denetimler yapıldıktan sonra güneş panelleri kullanımı için destek ve zorunluluk mekanizmaları değerlendirilmeli.

Tutum belgesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.