WWF

WWF-Türkiye; dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından biri olan WWF’nin Türkiye’deki ulusal örgütüdür. Beş milyonu aşkın destekçiye ve 100’den fazla ülkede etkin küresel bir ağa sahip olan WWF’nin misyonu; dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlayarak, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek gezegenin doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek kurmaktır

İlgili İçerikler