İNGEV’in İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler (İGE-İ) 2020 Sonuçları Açıklandı

İNGEV’in (İnsani Gelişme Vakfı) ilçelerde insani gelişmeyi desteklemek üzere hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler (İGE-İ) 2020 sonuçları açıklandı. İGE-İ Endeks 2020 raporunda Çok Yüksek İnsani Gelişme bölgesinde 34 ilçe yer alıyor. “Çok Yüksek İnsani Gelişme” performansı gösteren ilk 5 ilçe Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya, Şişli ve Bakırköy olarak sıralandı.

İGE-İ (İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler), yerel düzeyde insani gelişmenin yönlendirilmesini amaçlıyor ve bu sayede insani gelişme için yerel yönetimlerin ve mikro uygulamaların önemi artıyor. Yerelleşmenin giderek arttığı günümüzde, insani gelişmeye etki eden yerel politika araçları da çeşitleniyor. Veriye dayalı yönetim araçlarının mikro ölçekte yerel yönetimler tarafından etkin kullanılması, başta merkezi yönetimler olmak üzere diğer paydaşlar tarafından da desteklenmesi yaşam kalitesini yükseltiyor.

İGE-İ olarak adlandırılan İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler 2020 raporu, büyükşehir sınırları içinde kalan bütün ilçelerle en yüksek nüfusa sahip 188 ilçeyi kapsıyor. 2019 Faaliyet Raporu’nu yayınlamayan ve/veya İNGEV ile paylaşmayan Belediyeler kapsam dışı bırakıldı.

2020 Çalışmasında İGE-İ Endeksi Geliştirildi, İGE-2020 9 Alt Endeks ve 81 Göstergeden Oluşuyor. İlçe düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere yönelik bileşenlerden oluşan İGE-İ modeline Yönetişim ve Saydamlık, Sosyal Kapsama, Ekonomik Durum, Eğitim, Sağlık, Sosyal Yaşam, Çevresel Performans alt endekslerinin dışında, 2020 çalışmasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ulaşım ve Erişilebilirlik Endeksleri eklenerek alt endeks sayısı 9’a, gösterge sayısı da 81’e yükseldi, 121 gösterge için veri toplandı.

Çok Yüksek İnsani Gelişme Bölgesinde 34 İlçe

İGE-İ Endeksi’nde ilçeler Çok Yüksek İnsani Gelişme, Yüksek İnsani Gelişme, Orta İnsani Gelişme ve Düşük İnsani Gelişme olmak üzere 4 ana kümede toplanıyor. 2020 raporunda Çok Yüksek İnsani Gelişme bölgesinde (Yeşil bölge)  34 ilçe yer alıyor.

 

İGE-İ 2020 Endeksinde toplam sonuçları oluşturan İnsani Gelişme Endeksi’nin yanı sıra yerel yönetim faaliyetlerinin yönlendirilmesinde önem taşıyan 9 alt endeks yer alıyor. Bunlar Yönetişim ve Saydamlık, Sosyal Kapsama, Ekonomik Durum, Eğitim, Sağlık, Sosyal Yaşam, Çevresel Performans, Ulaşım ve Erişilebilirlik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başlıkları altında toplanıyor.

İGE-İ 2020 sonuçlarına göre, yeşil bölgenin en az temsil edildiği alanların başında sosyal kapsama, sosyal yaşam ve çevresel performans geliyor. Alt endeks düzeyinde lider ilçelerin skorları analiz edildiğinde en düşük skorun sosyal kapsama alanında olduğu görülüyor. Alt endekslerde ortalama skorlarına göre yerel yönetimlerin sosyal kapsama, çevresel performans ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında gelişim göstermeleri gerekiyor.

İGE-İ 2020 Endeksi ilçelerin gelişim göstermesi gereken alanlar

 

İNGEV’in İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler (İGE-İ) 2020 sonuçlarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.