İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Çalışma Arkadaşları Arıyor

Büyümekte olan ekiplerine, insani kalkınmaya katkı sağlamak amacı ile yürütülen uluslararası projelerde görev almaya istekli 5 ekip arkadaşları istihdam edilecektir.

İNGEV, insani gelişmeye katkı yapmak üzere kurulmuş ve sosyal fayda için çalışma yürüten İstanbul merkezli ulusal bir vakıftır. Vakfımızın misyonu hem insani gelişme, hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ana bileşenleri ile şekillenmektedir.  Kar amacı gütmeyen ve tarafsız bir vakıf olarak, sosyal araştırma ve pazarlama, sosyal programların stratejilerinin geliştirmesi ve uygulaması alanlarında çalışma yürütmekteyiz. Çalışanlarımız istihdamdan girişimciliğe, çocukların korunmasından mülteci geçim kaynaklarına değişiklik gösteren farklı sosyal konularda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan, ilgi çekici ve uluslararası bir ortamda çalışmaktadır.

Büyümekte olan ekiplerine, insani kalkınmaya katkı sağlamak amacı ile yürütülen uluslararası projelerde görev almaya istekli 5 ekip arkadaşları istihdam edilecektir.

İlgilenen adayların mail konusuna ilgilendikleri pozisyonu yazarak CV’lerini 15 Ekim 2018 tarihine kadar insankaynaklari@ingev.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

Pozisyon: Finansal Uzman/Muhasebeci

İş Tanımı

Projelerin finansal yönetimi ve muhasebeleştirilmesi için çalışma yürütülmesi

Proje satın alma süreçlerinin yönetimi

Proje harcama ve satın alma belgelerinin takibi ve düzenli sisteme girilmesi

Faturaların ve avansların takibi

İNGEV’in yabancıların şirket kurmasını desteklemek amacı ile yürüteceği çalışmalarda şirket kuruluş süreçlerinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalışma yürütülmesi ve şirket kuruluş işlemlerinin takibi

İNGEV tarafından yürütülen proje ve çalışmaların finansal yönetimi alındaki diğer işlerin yürütülmesi

Genel Nitelikler

En az Yüksek Okul mezunu

Muhasebe alanında 2 yıl deneyimli

Genel muhasebe programlarına ve tek düzen hesap planına hakim

Bankacılık ve ödeme sistemleri konusunda tecrübeli

MS Ofis programlarını ve uygulamalarını çok iyi düzeyde kullanabilen

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen

Pozisyon: IT Danışmanı

İş Tanımı

İNGEV tarafından kurulacak olan Girişimcilik Merkezi’nin IT altyapısının ve websitesinin yönetimi

Girişimcilik Merkezinin hizmet vereceği müşterilerin bilgi teknolojileri alanında ihtiyaçlarının karşılanması ve IT sistemlerinin geliştirilmesi için danışmanlık yapılması

Müşterilerin ihtiyaçlarının, sistemsel altyapılarının, yazılım, donanım ve network ihtiyaçlarının analiz edilmesi

Girişimcilere doğru teknoloji, donanım, yazılım, database yönetimi, web teknolojileri, mobil aplikasyonlar, e-ticaret sistemleri alanlarında doğru yönlendirme hizmeti verilmesi ve çözüm önerileri sunulması

Genel Nitelikler

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, vb bir bölümden mezun

IT Danışmanı olarak deneyim sahibi

Hardware ve software sistemleri alanında geniş bilgi sahibi

Tercihen ileri seviyede İngilizce bilen

Güçlü iletişim ve sunum becerilerine sahip

Pozisyon: Arapça Tercüman

İş Tanımı:

Yazılı dokümanların, websitesinin ve iletişim araçlarının Arapça-Türkçe, Türkçe -Arapça olarak doğru tercümesinin yapılması

İNGEV’I ziyaret edecek olan Suriyeliler ve Proje Ekibi/Danışmanlar arasında Türkçe-Arapça, Arapça-Türkçe ardıl çevirilerin yapılması

Toplantılar, çalıştaylar ve etkinliklerde doğru/hızlı ardıl çeviri yapılması

Günlük mail ve telefon trafiğinde çevirilerin gerçekleştirilmesi

İNGEV tarafından yürütülen proje ve çalışmalarda Proje Yöneticilerinin koordinasyonunda diğer görevlerin gerçekleştirilmesi

Genel Nitelikler:

İleri düzey Türkçe ve Arapça bilgisine sahip, tercihen Suriye Arapçasına hakim

Türkçe-Arapça çeviri hizmetleri alanında en az 1 yıl deneyim sahibi

MS ofis programlarını iyi derecede kullanabilen

Arapça ve Türkçe kapsamlı rapor hazırlayabilecek yetkinliğe sahip olan

Uluslararası bir ortamda, farklı danışmanlar ile ekip çalışması yürütebilecek

Şehirlerarası seyahat etmeye engeli olmayan

Pozisyon: İdari Asistan

İş Tanımı:

Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlar ile resmi yazışmaları yürütme

Telefon trafiği ve yazışmaları yönetme

İNGEV bünyesinde gerçekleşecek toplantıların organize edilmesi

İNGEV’in çalışmaları doğrultusunda etkinliklerin organizasyonel süreçlerinin asiste edilmesi

Genel Nitelikler:

İdari Asistanlık alanında en az 1 yıllık deneyimli

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip

MS programlarını iyi düzeyde kullanabilen

Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü

Planlama ve organizasyon becerilerine sahip

İletişim/Outreach Koordinatörü:

İş Tanımı:

İNGEV’in yürüttüğü projeler kapsamında etkinliklerin ve hizmetlerin Türkiye genelinde etkin duyurusunu yapmak için tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi

Türkiye’nin farklı illerinde yerel iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi

Suriyelilerin ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik yürütülecek olan çalışmalar için Türkiye’nin farklı illerinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, işadamları örgütleri ile iletişimin geliştirilmesi ve paydaş ağının oluşturulması

Etkinliklerim, eğitim faaliyetlerinin ve verilecek olan hizmetlerin katılımcılarının/yararlanıcılarının belirlenmesi için başvuru ve seçim sistemlerinin oluşturulması, LCV’lerin alınması

Genel Nitelikler:

Üniversite mezunu

İyi düzeyde Arapça ve Türkçe konuşma ve yazma becerisine sahip

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen

Mültecilere yönelik çalışmalarda en az 2 yıllık deneyime sahip

MS programlarını iyi düzeyde kullanabilen

Seyahat engeli bulunmayan

adaylar aramakta.

Kaynak: Sivilalan