600 STK’nın Ortak Talebi: ”Kanun Teklifinden Sivil Toplum Düzenlemeleri Çıkarılsın!”

25 Aralık 2020
Sivil toplumun geçen haftadan bu yana gündem maddesi, TBMM’de Adalet Komisyonu’nda hızla görüşülerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi''. Teklife karşı #SivilToplumSusturulamaz! başlığıyla imza kampanyası başlatan ve bir web sitesi açan STK’lar, 24 Aralık’ta ortak bir bildiri yayınlayarak, teklifin geri çekilmesi taleplerini yineledi.

43 maddeden oluşan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Teklifin Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesinden bu yana itirazlarını yüksek sesle dile getiren ve siviltoplumsusturulamaz.org adresinde teklife karşı çıkarak imza kampanyasına destek veren STK sayısı her geçen gün artıyor. Teklifin sivil toplum üzerinde yaratacağı etkiyi kapsamlı şekilde ve hukuki gerekçelerle ele alan pek çok açıklama STGM, İHOP, TÜSEV, Hak İnisiyatifi, KAOS-GL gibi birçok ulusal STK tarafından yapıldı.

Bu açıklamalara İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de 24 Aralık’ta “Türkiye: Yasa Teklifi Sivil Toplumu Tehdit Ediyor” başlığı ile yaptığı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Örgütlenme Özgürlüğünü Hedef Aldı” tespiti ile katıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklamasında, Mali Eylem Görev Gücü’nün 6 numaralı Tavsiye Raporunun, hükümetleri, terörizmin ve kara para aklamanın finansmanını önlemek için çalışırken insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı duymaya ve masum üçüncü kişilerin haklarını tanımaya çağırdığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle, teklifin yasalaşması halinde bu standartların ortadan kalkacağı ve herhangi bir STK’nın ya da onunla ilgili kişilerin faaliyetlerinin kısıtlanabilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın yetkilerini genişletileceği vurgulanıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, teklifin “terörizmin finansmanı ve kara para aklamanın önlenmesine katkıda bulunmak yerine meşru sivil toplum faaliyetlerini kısıtlayabileceği” tespitini yaparak, “İçişleri Bakanlığı’na hoşnut olmadığı herhangi bir STK’nın meşru faaliyetlerini kısıtlamak için yeni yetkiler verecek şekilde örtülü bir amaç” taşıdığını savundu. Williamson teklifin yasalaşmasını engellemek için “Mali Eylem Görev Gücü’nün, Türkiye’nin yeni yasa teklifinin amaca uygun olmadığı kararını almasının” önemli bir etki yaratacağını vurguladı.

ErktoliaEşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından teklife karşı olan tüm STK’lar adına 24 Aralık’ta “Ortak Açıklama: 520 Sivil Toplum Örgütünün Talebi Ortak!” başlığıyla yapılan açıklamada, “hiçbir hukuki dayanağı olmadan ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan hazırlanan yasa teklifine ilişkin Türkiye’nin her yerinden çok çeşitli alanlarda çalışan 600 sivil toplum örgütünün talebi tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddelerin geri çekilmesi” talebi yinelendi.

Açıklamada ayrıca 600 STK’nın ortak talebinin, 23 Aralık 2020 günü Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi grup başkan vekilleri ile Deva Partisi Milletvekiline iletildiği de kaydediliyor.

Sivil toplum tarafından başlatılan imza kampanyasına STK’lar siviltoplumsusturulamaz.org adresinden katkı sunabilir. Dileyen herkes sosyal medyada #TeklifiGeriÇek! #SivilToplumSusturulamaz hashtaglerini kullanarak destek verebilir.