Türkiye’de Gönüllülüğün Kitabı Gönüllüler Günü’nde Erişime Açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’ne akademik bir yayınla katkıda bulunuyor... “Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” isimli kitaba bugünden itibaren açık kaynak olarak erişebilirsiniz. Kitap, Türkiye’de yetişkin nüfusun sadece %6,2’sinin gönüllülük yaptığı verisinden hareketle, gönüllülerin haklarının korunması ve STK’ların gönüllüyle ilişkilerini katılımı teşvik edecek şekilde düzenlemeleri gerektiğinin altını çiziyor.

Dünya Gönüllüler Günü’nde İstanbul Bilgi Üniversitesi “Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” kitabını açık kaynak olarak erişime açtı. https://gonulluluk.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilen yayının yanı sıra, Bilgi Üniversitesi’nin söz konusu web sitesi gönüllülük konusunda bir bilgi havuzu oluşturmayı hedefliyor. Sitede İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinin sürdürdüğü diğer gönüllülük çalışmalarına ve yayınlara erişilebilirsiniz.

“Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” adlı kitapta, Türkiye’de gönüllülüğün yasal durumu, gönüllülerin beklentileri, motivasyonları ve çalışma koşulları hakkındaki değerlendirmeler yer alıyor. 2019 yılında yürütülen Türkiye’de Gönüllülük Araştırması sonuçlarından yola çıkarak gönüllüğe dair sorunlar ve bu sorunların çözüm yöntemlerine odaklanıyor. Prof. Dr. Emre Erdoğan, Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci,Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Laden Yurttagüler, Prof. Dr. Kübra Doğan-Yenisey, Dr. Ayşe Beyazova ve Gözde Durmuş’un yazılarından oluşan yayında, STK’ların yöneticileriyle yapılan görüşmeler, bu kuruluşların gönüllülere sundukları olanaklar ve fırsatlar da yer alıyor.

Türkiye’de gönüllülüğün yasal tanımının yapılmamış olması nedeniyle gönüllülerin hak ve sorumluluklarının düzenlenmesinin STK’lara bırakıldığını vurgulayan çalışma, olası bir yasal düzenlemenin kapsaması gereken konuları ve içeriğini AB ülkeleriyle karşılaştırmalı bir perspektifle tartışıyor.

Türkiye’de yetişkin nüfusun sadece yüzde 6,2’sinin gönüllülük yaptığı verisinden hareketle, gönüllülerin haklarının korunmasını savunan çalışmada, gençler ve çocuk alanında çalışan gönüllülere odaklanarak, gönüllüyle sivil toplum kuruluşu arasındaki ilişkinin etik sınırlarına değiniliyor. Gönüllülük yapmanın kendiliğinden aktif yurttaşlık ve sivil katılım anlamına gelmediğini vurgulayan kitabın yazarları, STK’ların gönüllüyle ilişkilerini katılımı teşvik edecek şekilde düzenlemeleri gerektiğinin altını çiziyor.