Dil Hakları ve Dilsel Çoğulluk Kitabı Yayınlandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından hazırlanan "Dil Hakları ve Dilsel Çoğulluk" kitabı yayınlandı. 14 makaleden oluşan çalışma, Türkiye’de bugüne kadar ihmal edilen dilsel çoğulluk konusunu, teorik, kavramsal ve metodolojik boyutlarının yanı sıra olgusal boyutlarıyla ele alıyor.

Dil Hakları ve Dilsel Çoğulluk Kitabı’nda  dilsel çeşitlilik (çok da sorgulamadığımız bir şekilde) bir dilin diğer bir dille birlikte aynı anda belli bir coğrafyada kullanılmasıyla (konuşulması ve yazılmasıyla) ilgili somut bir durum olarak ifade ediliyor.

On dört makaleden oluşan bu kitapta uzmanları tarafından ele alınan dilsel çoğulluk ve dil hakları meselesinin Türkiye’de ihmal edildiği belirtiliyor. Yeterince çeviri veya telif çalışmanın bulunmadığı bir konuyu çok farklı boyutlarıyla tartışmayı amaçlayan derlemenin birinci kısmında “Değişik Boyutlarıyla Dilsel Çoğulluk, Dil Politikası ve Dil Hakları” yedi farklı bölümde ele alınıyor. Kitabın “Hukuksal Çerçeve” başlıklı ikinci kısmında, meselenin ulusal ve uluslararası hukuksal boyutu dört makaleyle ele alınıyor. “Genel Gözlemler ve Deneyimler”e ayrılan üçüncü ve son kısımda ise alanın önde gelen üç ismi tarafından, “İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Savunu Süreci” (dil haklarıyla ilgili yapılacak olası izleme ve raporlama çalışmalar da dikkate alınarak) uzmanı oldukları üç farklı alanda ele alınıyor.

Yayın, kültürel çoğulluğun en önemli boyutlarından birini oluşturan dilsel çoğulluk konusunda Türkiye’de mevcut olan önemli bir boşluğu doldurmaya aday olan bu derlemenin, Türkiye dilleri, dilsel çoğulluk ve dil hakları çalışan veya çalışmak isteyen akademideki ve akademi dışındaki araştırmacılar için olduğu kadar, dil emekçileri ve aktivistleri için de yararlı bir kaynak olması amacıyla hazırlandı.

Yayına buradan ulaşabilirsiniz.