Türkiye’de Gönüllülük Faaliyetleri Sertifikalandırılmaya Başlandı

STK'larda ve kurumlarda çalışan gönüllülerin faaliyetlerinin görülebilir kılınması ve becerilerinin tanınıyor olması amacıyla geliştirilen Glore Ağı’na Türkiye’den de katılım artıyor.

Uluslararası Glore Ağı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, AB Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde; sorun çözme, eleştirel düşünme, ağ kurma, liderlik gibi farklı yaşam becerileri edinilmesi için geliştirilen “Yerelde Yap, Küreselde Tanın” projesi kapsamında, tüm bu faaliyetlerin ölçülebilir ve tanınır hale gelmesini sağlayan bir platform. Gönüllülük faaliyetlerinin daha görünür olmasını sağlamak isteyen kurum ve sivil toplum örgütleri bu platformu kullanarak gönüllülerini sertifikalandırabilirler.

Gönüllüler Uluslararası Glore Ağı’nda Buluşuyor

Sadece Avrupa Birliği projelerinde değil, yerel projelerde de gönüllülük faaliyetleri sürdüren herkesin en az 100 saatlik bir çalışma sonunda başvurabileceği bu sertifika sistemi; kişinin kendi kişisel gelişimi adına becerilerini tanımasına önemli bir katkı sağlarken, istihdamında da önemli bir değerlendirme alanı sunuyor.

Antalya Avrupa Birliği Merkezi Derneği’nin İtalya’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Joint Derneği ve Uluslarası Glore Ağı’nın birlikte yürüttüğü “Yerelde Yap, Küresel’de Tanın” projesi kapsamında geliştirilen sertifika programına Türkiye’den ilgi artıyor. Bu kapsamda Türkiye’den “İhtiyaç Haritası”, “Türk Kültür Vakfı”, “Turmepa” gibi birçok önemli STK ve kurum kendi gönüllülerini sertifikalandırmak için sisteme dahil oldu.

Gönüllülük Faaliyetlerini Görünür Kılan Sertifika

Türkiye’de birçok kurumda gönüllü çalışan kişilere genellikle sadece bir katılım belgesi veriliyor. “Yerelde Yap, Küresel’de Tanın” projesi ise sivil toplum örgütlerinde ve kuruluşlarda çalışmalar yapan gönüllülerin faaliyetlerinin görülebilir kılınması ve becerilerinin tanınıyor olmasını sağlıyor. Bu kapsamda 25 farklı beceriye yönelik bir eğitim portalı kuran Antalya Avrupa Birliği Merkezi Derneği, STK’lar ve diğer kurumlarda gönüllülük yapanlar, bu portala girerek hem eğitim alabilir, hem de gönüllü çalışmalar sırasında kazandıkları becerileri detaylı şekilde sertifikalandırabilir.

Bu sertifika hem ilk defa STK tarafından geliştirilmiş bir sertifika sistemi olma, hem de katılım belgelerine kıyasla çok daha derinlikli ve nitelikli bir içerik barındırma özelliği sunuyor. Bu da gönüllülük çalışmaları sayesinde istihdam edilebilirliğe katkı sağlayan bir fırsat yaratıyor. Türkiye, Avrupa Birliği ve Latin Amerika’dan birçok kurumun yer aldığı Glore Ağı, önümüzdeki süreçte bu platform ile özellikle dezavantajlı grupların sertifikalandırılmasını sağlamayı hedefliyor.

Proje ve Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye www.siviltoplumdiyalogu.org sayfasından ve antalyaabmerkezi@gmail.com adresine mail atarak ulaşabilirsiniz.