23. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Çevrimiçi Yapılıyor!

İlki 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son Günü etkinliği kapsamında 1998 yılında gerçekleştirilen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı'nın 23.sü bu yıl Pandemide Şiddet, Bakım Emeği ve Eşitlik Mücadelesi başlığı altında, 7-8-9-10 Kasım tarihlerinde Zoom üzerinden gerçekleşecek.

Türkiye’nin her yerinde kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele eden kadınlar, bu Kurultay’ı bu yıl Pandemide Şiddet, Bakım Emeği ve Eşitlik Mücadelesi başlığı altında, 7-8-9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek. Kurultayın ilk gününde düzenlenecek oturumlardan ilki Pandemi, Ev İçi Emek ve Cinsiyetçi Sosyal Politikalar başlığı ile yapılacak. Bu oturumda Melda Yaman “Pandemi, Yoksullaşma ve Şiddet”, Zehra Keleş “Sosyal Politika, Devlet ve Aile”, Yasemin Dildar ise “Pandemi ve Ev İçi Emek” başlığı ile sunum yapacak.

Kurultay’ın ikinci oturumu ise Uygulamalar Bağlamında Sığınaklar, Da(ya)nışma Merkezleri ve İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Mücadele Stratejileri başlığı ile yapılacak. Bu oturumda Kadının İnsan Hakları ve Yeni Çözümler Derneği’nden Berfu Şeker “Bir Mücadele Aracı Olarak İstanbul Sözleşmesi” başlıklı sunumu yapacak.

Mor Çatı’dan Zuhal Güreli’nin yapacağı Uygulamalar Bağlamında Sığınaklar, Da(ya)nışma Merkezleri sunumunun ardından düzenlenecek forumda, kurultay bileşenleri ve alanda çalışan kadınlar karşılaştıkları sorunları ve bunlara karşı geliştirdikleri çözümleri paylaşacaklar.

Kurultay’ın ikinci günü atölyelerle devam edecek.

Son gün ise atölye sonuçları paylaşılarak Kurultay Sonuç Bildirgesi taslağı hazırlanacak.

Kurultay’ın birinci günü sunulacak tebliğler ve ikinci günü gerçekleştirilecek atölye çalışmaları aracılığıyla, bilgi ve deneyimlerin de paylaşılacağı tartışmalar yürütülecek.

3 gün sürecek Kurultay, Kurultay Sonuç Bildirgesi’nin taslağının hazırlanmasıyla son bulacak. Kurultay sonuç bildirgesi 25 Kasım’da basın mensuplarıyla paylaşılacak.

Bilgi için: Elif Ege morcati@morcati.org.tr, 0(538) 6870422