Mor Çatı’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Dünya Deneyimlerine Dair İki Yeni Yayın

Mor Çatı, Şubat 2020 – Eylül 2023 tarihleri arasında yürüttüğü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen Kadınlara Yönelik Yeni Sosyal Politikalar Konusunda Farkındalık Yaratmak, AB ve Türkiye Arasında Uygulamaların Paylaşılması ve Yaygınlaştırılması projesi kapsamında iki yeni yayın çıkardı.

Bu yayınlardan ilki, 9-10 Ekim 2021 tarihlerinde Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sosyal Çalışmaya Feminist Yaklaşımlar – Dünya Deneyimleri başlıklı uluslararası konferansta yapılan konuşma ve tartışmaların derlenmesi ile oluşturuldu. Konferans kitabında Avusturya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İskoçya, İsveç, İrlanda, Macaristan ve ABD olmak üzere 10 farklı ülkeden konuşmacının yanı sıra Türkiye’den konuşmacı ve katılımcıların kadına yönelik şiddetle mücadelede feminist yöntemler, koordinasyon pratikleri, farklı ihtiyaçları olan kadınlara yönelik çalışma pratikleri, cinsel şiddetle mücadele mekanizmaları ve alternatif yöntemlere dair paylaşımları yer alıyor.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Feminist Çalışma Pratikleri: İspanya, Portekiz ve İtalya Örneği raporu ise 27 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Portekiz ve İtalya’da bulunan ve kadına yönelik şiddet alanında özellikli çalışma yürüten feminist örgütlere düzenlenen çalışma ziyaretinin sonucunda hazırlandı. Çalışma ziyaretinde, çeşitli toplumsal dinamikleri Türkiye ile benzerlik gösterdiği düşünülerek seçilen bu ülkelerde çalışma yürüten, farklı ölçeklere sahip örgütler ziyaret edilerek ülkelerdeki kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve bu örgütlerin yürüttüğü feminist sosyal destek çalışma yöntemlerini öğrenmek ve tartışmak hedeflendi. Ziyaretlerde edinilen bilgi ve gözlemler ise raporlaştırıldı. Raporda, bu ülkelerde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi feminist yöntemler ile sürdürmenin devletler tarafından da sahiplenilerek bir norm haline gelebildiği, sığınakların ihtisaslaşmasının kadınları değil ihtiyacı sınıflandırarak yapıldığı, şiddetten etkilenen çocuklara yönelik desteklerin olduğu ve kadın örgütlerinin çalışmalarının merkezi ya da yerel yönetimler tarafından desteklendiği vurgulanıyor.

Yayınlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Feminist Çalışma Pratikleri: İspanya, Portekiz ve İtalya Örneği

Erkek Şiddetiyle Mücadelede Sosyal Çalışmaya Feminist Yaklaşımlar – Dünya Deneyimleri Konferans Kitabı