“Erkek Şiddetiyle Mücadele İçin Dayanışma Merkezleri ve Sığınakların Kapasitesi Artırılmalı”

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri, Türkiye’de az sayıda bulunan ve kadınların ihtiyaçlarına yanıt vermekten uzak olan da(ya)nışma merkezleri ve sığınaklara dikkat çekerek yetkilileri göreve çağıran “Sığınak İstiyoruz” kampanyası başlattı. Kadın örgütleri, kadın sığınaklarının kapasitesinin artırılması ve hiçbir kadının sığınak talebinin geri çevrilmemesi çağrısında bulunuyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki deneyimleri paylaşmak, ortak politikalar saptamak, örgütler ve kurumlar arasında kalıcı iletişim ağı kurmak amacıyla oluşturulan bir platform olan Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı ilk kez 1998 yılında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın çağrısıyla toplandı. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden Kurultay, bu şiddettin önlenmesinin ancak sürekli ve örgütlü bir mücadeleyle mümkün olacağını savunuyor.

Türkiye’de Sadece 148 Sığınak Bulunuyor!

Kadın sığınakları, şiddete maruz kalan kadınların varsa çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten uzak ve bağımsız yaşamlar kurabilmeleri için ihtiyaç duydukları psikolojik, sosyal, hukuki destekleri alabilecekleri ve şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışma kurabilecekleri yerler niteliğine sahipler.

83 milyon nüfusun yarısını kadınların oluşturduğu Türkiye’de sadece 148 sığınak bulunuyor. Toplam kapasitesi 3 bin 576 olan bu sığınaklarda kadınları güçlendirici, şiddetten uzaklaşabilmeleri için onları güçlendirecek çalışma yapılmıyor.

“Sığınak İstiyoruz” kampanyası, bu yıl Kasım’da 23. defa düzenlenecek Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı ile son bulacak. Kasım ayına kadar Türkiye’de şiddetle mücadeleye odaklanan bir izleme çalışması yapılacak ve bulguları Kurultay’da paylaşılacak.

Kampanya Türkiye’de sığınakların durumuna dikkat çekmek, Bakanlık ve belediyelere sığınak açma ve sığınaklarda nitelikli çalışma yürütme sorumluluklarını hatırlatarak kadınların nitelikli sosyal desteklere erişebilir hale gelmesini hedefliyor.

Kampanya Detayları

Kampanyanın çerçeve metnine buradan ulaşabilirsiniz.

İletişim ve bilgiye ksdmkurultayi@gmail.com adresinden; web sitesindeki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sığınak İstiyoruz Kampanyası’na sosyal medyada #Sığınakİstiyoruz hashtagiyle destek verebilirsiniz.