ETKİNİZ’den İzleme Raporlarında Veri Toplama Yöntemleri Online Eğitimi

07 Eylül 2020
Etkiniz AB Programı’nın ikinci kez düzenlediği İzleme Raporlarında Veri Toplama Yöntemleri Eğitimine başvurular 16 Eylül’e dek sürüyor. İlki Ağustos ayında düzenlenen eğitimle aynı içeriğe sahip ikinci eğitim, daha önce katılamayanlar için düzenleniyor.

Eğitim Tarihleri: 23-24-25 Eylül 2020 (günde 3 saat)
Eğitim Yeri: Zoom – internet üzerinden
Son Başvuru: 16 Eylül 2020, saat 23:59

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmayı sürdürüyor.

Eğitim konuları

İzleme Raporlarında Veri Toplama Yöntemleri Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan ve günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • Derinlemesine görüşmeler ve anket çalışmaları; örneklem grubu oluşturma, soru setlerinin hazırlanması, görüşmelerde dikkat edilecek hususlar
 • Masa başı veri toplama
 • Verilerin analizi ve yorumlanması; verilerin görselleştirilmesi, araştırmanın kapsayıcılığı ve uzman görüşleri

Katılımcı Profili

 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Katılımcıların insan hakları örgütlerinde en fazla 3 yıl deneyime sahip olması tercih sebebidir.
 • Bir sivil toplum örgütünden en fazla bir kişi eğitime katılabilir.
 • Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre belirleniyor;

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

Başvuru yolu

Eğitime katılmak isteyen STK’lar, bu adresten ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna ulaşılabilir.