Türkiye’de Geçiş Dönemi Adaleti: Dönüşen Özneler, Yöntemler ve Araçlar

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, “Türkiye’de devletin farklı ve çoklu tür şiddetine maruz bırakılanların hakikat ve adalet arayışı geçiş dönemi adaleti perspektifinden nasıl ele alınabilir?” sorusu etrafında disiplinler arası üç günlük online bir sempozyum düzenleyecek.

Sempozyumun amacı, geçiş dönemi adaleti alanını geniş bir perspektifle ele almak, Türkiye’de yaşanan ağır insan hakları ihlallerine dair adalet ve hakikat taleplerini güncel gelişmeler ışığında tartışmak ve geçiş dönemi adaleti alanının dönüşen özneleri, yöntemleri ve araçlarına ilişkin bilgi üretimine katkı sağlamak.

Kimler katılabilir?

Sempozyum farklı disiplinlerden akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, bağımsız araştırmacıların, hak savunucularının, aktivistlerin, sivil toplum kuruluşu çalışanlarının tebliğ önerilerine açık.

Tarihler

Aşağıdaki temalardan bir ya da birkaçına uygun olan 500 kelimelik tebliğ özetleri, özgeçmiş ile birlikte en geç 15 Ağustos 2020 tarihine kadar info@hafiza-merkezi.org adresine konu bölümüne “Sempozyum Başvurusu” yazılarak gönderilmeli.

  • Ceza adaleti / cezasızlık
  • Onarıcı adalet
  • Hakikat arayışı
  • Adalet arayışında toplumsal hareketler / siyasi mobilizasyon biçimleri
  • Ulusal ve uluslararası mekanizmaların hukuki rolü
  • Hafızalaştırma / çatışan hafızalar / farklı hafıza çalışmaları
  • Hakikat ve adalet arayışında toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadele

Değerlendirme sonuçları 10 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak olup, seçilen tebliğler sempozyumda sunulacak ve ardından telif ücreti karşılığında yayın haline getirilecek.

Sempozyum 27, 28, 29 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Değerlendirme kurulu

Dr. Başak Can
Prof. Dr. Başak Çalı
Dr. Ceren Lordoğlu
Dr. Hülya Dinçer
Dr. Av. Kerem Altıparmak
Dr. Özgür Sevgi Göral

Detaylı bilgi için tıklayınız.