Hafıza Merkezi Araştırma Sorumlusu Arıyor

Hafıza Merkezi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen 'Adalet İyileştirir: Çocuk ve Gençlerin Yaşam Hakkı İhlallerine Bütüncül Bir Yaklaşım' projesi için ekip arkadaşları arıyor. 3 yıl sürecek proje çalışması kapsamında 2000’li yıllardan itibaren çatışmalardan kaynaklı çocuk ve gençlerin yaşam hakkı ihlallerine bütüncül bir yaklaşımla cezasızlıkla mücadele, onarıcı adalet mekanizmalarının teşvik edilmesi, mağdurların savunuculuk faaliyetleri ve hukuki müdahalelerle desteklenmesi hedefleniyor.
Görev tanımı

Hafıza ve Barış Çalışmaları Programı ekibine, yukarıda özetlenen yeni başlayacak proje kapsamında tam zamanlı çalışabilecek adaylardan:

 • Hafıza Merkezi’nin yürüttüğü projenin tüm araştırma faaliyetlerini planlamasının ve yürütmesinin sorumluluğunu üstlenmesi;
 • Hafıza Merkezi’nin Türkiye’de ve uluslararası alanda hali hazırda ilişki içinde olduğu kurum, aktivist, akademisyen, araştırmacı ve diğer paydaşlarla işbirliklerini devam ettirmesi ve geliştirmesi;
 • Saha çalışmasındaki süreçleri yönetmesi ve aktif olarak mülakat ve data toplamaya katkı sunması;
 • Veri analizini yürütmesi ve araştırma raporlarını yazması;
 • Araştırma sonuçlarını yaygınlaştırılması ve duyurulması aşamalarında iletişim ekibi ile birlikte çalışması;
 • Projeyi sürdürülebilir kılmak için yaratıcı fikirler geliştirmesi beklenmektedir.
Aranan Özellikler

Başvuru sahiplerinin:

 • Lisans ve tercihen yüksek lisans eğitimini Hafıza Merkezi’nin çalışma alanları ile ilgili konular üzerine yapmış olmaları,
 • İnsan hakları, barış çalışmaları, Kürt araştırmaları gibi alanlarla ilgili gönüllü ya da profesyonel çalışmalar içinde bulunmuş olmaları,
 • Saha çalışması deneyimine sahip olmaları (tercihen Kürt yurttaşlarla yürütülen çalışmalarda),
 • Benzer bir konuda sivil toplum ve/veya üniversitelerde tercihen 8 en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları,
 • Proje yönetimi, raporlama ve araştırma tasarımı konularında deneyimli olmaları,
 • Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerilerinde kuvvetli olmaları,
 • Çok iyi derecede Türkçe ve Kürtçe bilmeleri, iyi derecede İngilizce bilmeleri beklenir.

İlgilenen adaylar, özgeçmişlerini ve neden Hafıza Merkezi’nde çalışmak istediklerini anlatan niyet mektuplarını 15 Aralık 2022 saat 18.00’e kadar info@hafiza-merkezi.org adresine iletebilirler.

Başvuru dönemi bittikten sonra adaylar hem gönderdikleri özgeçmiş ve niyet mektubu ile hem de yüz yüze görüşmeler aracılığıyla değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci sonunda tüm başvuruculara geri dönüş yapılarak bilgi verilecektir.

Hafıza Merkezi, işyerinde çeşitliliği ve eşitliği sağlamayı önemser. Başvuru süreçlerinde farklı geçmiş deneyimine sahip ve yeterince temsil edilmeyen gruplardan başvuruları teşvik eder.

Başvurucuların paylaşmış olduğu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, yeni açılacak pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla ve üçüncü kişilerle paylaşılmamak şartıyla başvuru tarihinden itibaren iki yıl süre ile saklanacak, bu sürenin sonunda silinecektir.