Haklara Destek Programı Ekip Arkadaşları Arıyor

Hafıza Merkezi, Haklara Destek Programı kapsamında saha sorumlusu olarak yer alacak tam zamanlı dört ekip arkadaşı arıyor.

Hafıza Merkezi (HM) ile Heinrich Böll Stiftung (HBS) Derneği tarafından yürütülen ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Haklara Destek Programı bir alt-hibe ve kapasite gelişim programıdır. Program, Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin, insan hakları ve demokrasinin ilerlemesine katkıda bulunmak için kapasitelerini artırmayı amaçlıyor.

İnsan hakları alanında çalışan en az 40 sivil toplum örgütüne finansal, stratejik ve teknik destek sağlanması hedeflenen projenin Saha Sorumlusu, 1 Aralık 2022 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında istihdam edilecek. 

Haklara Destek Programı saha sorumlusu pozisyonundan:

 • Hibe desteği alan en az 10 örgütü program gereklilikleri konusunda desteklemesi,
 • Sorumlu oldukları örgütleri hibe ve bütçe yönetimi konusunda izlemesi ve yönlendirmesi,
 • Hibe dönemi boyunca kurumların hazırlamakla yükümlü olduğu finansal ve yazılı raporların zamanında ve doğru hazırlanması için gerekli desteği sağlaması,
 • Saha koordinatörü ve kapasite gelişim sorumlusu ile beraber örgüt özelinde değerlendirme ve takip planlaması,
 • Destek verdikleri kurumlar için gelişim planları oluşturabilecek bilgi birikiminde olması beklenmektedir.
Aranan Özellikler 

Haklara Destek Programı kapsamında yukarıda açıklanan görevleri üstlenmesi beklenen saha sorumlusu pozisyonu için başvuracak adayların:

 • Tercihen sivil toplum çalışmalarını destekleyen bir disiplinde en az lisans dereceleri olması, 
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmaları,
 • Sivil toplum alanında (tercihen hak savunuculuğu temelli) araştırmacı, danışman, aktivist, gönüllü, çalışan, yönetici ve benzeri rollerde en az 5 yıl deneyim sahibi olmaları,
 • STÖ’lerin kurumsal, finansal, yönetimsel yapılarının güçlendirilmesi, araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin gelişiminin desteklenmesi için gerekli niteliklere sahip olmaları,
 • İhtiyaç analizi, gelişim ve değerlendirme gibi konularda rapor yazma becerisine sahip olmaları, 
 • Saha çalışması deneyimine sahip olmaları, 
 • Sık seyahat etmeye engeli olmamaları,
 • Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri kuvvetli olmaları beklenmektedir. 

Hafıza Merkezi, işyerinde çeşitliliği ve eşitliği sağlamayı önemser. Başvuru süreçlerinde farklı geçmiş deneyimine sahip ve yeterince temsil edilmeyen gruplardan başvuruları teşvik eder.

Adayların özgeçmişlerini ve neden Haklara Destek Programı’nda çalışmak istediklerini anlatan niyet mektubunu 5 Ekim 2022 saat 18.00’a kadar info@hafiza-merkezi.org adresine konu bölümüne “Haklara Destek- Saha Sorumlusu” yazarak göndermeleri gerekmekte.

Başvurucuların paylaşmış olduğu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, yeni açılacak pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla ve üçüncü kişilerle paylaşılmamak şartıyla başvuru tarihinden itibaren iki yıl süreyle saklanacak, bu sürenin sonunda silinecektir.