Hafıza Merkezi, Yeni Başlayan Projesi için Hukukçu Ekip Arkadaşı Arıyor

Hafıza Merkezi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Adalet İyileştirir: Çocuk ve Gençlerin Yaşam Hakkı İhlallerine Bütüncül Bir Yaklaşım” projesi için Hukukçu ekip arkadaşı arıyor. 3 yıl sürecek proje çalışması kapsamında 2000’li yıllardan itibaren çatışmalardan kaynaklı çocuk ve gençlerin yaşam hakkı ihlallerine bütüncül bir yaklaşımla cezasızlıkla mücadele, onarıcı adalet mekanizmalarının teşvik edilmesi, mağdurların savunuculuk faaliyetleri ve hukuki müdahalelerle desteklenmesi hedefleniyor.
Görev Tanımı

“Adalet İyileştirir: Çocuk ve Gençlerin Yaşam Hakkı İhlallerine Bütüncül Bir Yaklaşım” başlıklı yeni başlayacak AB projesinde ve Hukuk Çalışmaları ekibinin devam eden mevcut projelerine tam zamanlı çalışarak dahil olacak hukukçu bir ekip arkadaşı aranıyor.

Hukuk Çalışmaları Programı bilgi üretimini merkezine alan çalışmalarıyla saha araştırmaları yolu ile ilgili kişi ve kuruluşlardan belge toplar, devletin ulusal ve uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini araştırır ve çalışma alanında yargının ağır insan hakları ihlalleri karşısındaki tutumunu analiz eden bilimsel araştırmalar yapar, raporlar hazırlar, ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmaları nezdinde hukuksal müdahalelerde bulunur.

Aranan Özellikler

Başvuru sahiplerinin:

  • Hukuk Fakültesi mezunu olmaları,
  • İnsan hakları alanında uzmanlaşmış ve bu alanlarda en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları,
  • Sivil toplum alanındaki çalışmalarda deneyimli olmaları,
  • Konuşma/yazma/raporlama alanında iyi derecede İngilizce bilmeleri,
  • Ekip çalışmasına açık olmaları,
  • Saha çalışmalarına katılabilecek pozisyonda seyahat engelleri olmaması beklenir.
  • Yüksek lisans ve doktora derecesi tercih sebebi olacaktır.

İlgilenen adaylar, özgeçmişlerini ve neden Hafıza Merkezi’nde çalışmak istediklerini anlatan niyet mektuplarını 15 Aralık 2022 saat 18.00’e kadar info@hafiza-merkezi.org adresine iletebilirler.

Başvuru dönemi bittikten sonra adaylar hem gönderdikleri özgeçmiş ve niyet mektubu ile hem de yüz yüze görüşmeler aracılığıyla değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci sonunda tüm başvuruculara geri dönüş yapılarak bilgi verilecektir.

Hafıza Merkezi, işyerinde çeşitliliği ve eşitliği sağlamayı önemser. Başvuru süreçlerinde farklı geçmiş deneyimine sahip ve yeterince temsil edilmeyen gruplardan başvuruları teşvik eder.

Başvurucuların paylaşmış olduğu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, yeni açılacak pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla ve üçüncü kişilerle paylaşılmamak şartıyla başvuru tarihinden itibaren iki yıl süre ile saklanacak, bu sürenin sonunda silinecektir.