İstanbul’da Kent Yoksulluğu Yüksek

İstanbul İstatistik Ofisi'nin 15-30 Nisan aralığında 1.228 haneyle yaptığı anketlerde sosyal güvence yoksunluğu ve düzensiz gelir gibi kent yoksulluğunun çarpıcı boyutları ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Nisan 2020 döneminde sosyal yardım başvurusu yapan ve hane halkı aylık gelir 2.500 TL ve altında olan hanelerden 1.228 haneyle bilgisayar destekli telefon (CATI) anket yöntemiyle toplanan veriye göre, haneler içinde en yüksek paya %30,3 ile 4 kişilik aileler sahipken, tek kişinin yaşadığı hanelerin örneklem içindeki oranı %5,6 oldu.

Sosyal Güvence Oranı Düşük

Hanelerde yer alan kişilerin %53,5’inin SGK’ya kayıtlı olmadığı, %47,3’ünün ise düzenli bir gelire sahip olmadığı görüldü. Meslek dağılımına bakıldığında ise katılımcıların %37,2’si bir mesleğinin olmadığını belirtirken, mesleğini işçi olarak belirtenler %23,5, tekstil sektörü olarak belirtenler ise %11,5 oranında gözlendi.

Temel İhtiyaçlar Karşılanamıyor

Anketlere göre, haneler temel ihtiyaçlarını karşılamakta yoksun durumda. Katılımcılara ekonomik koşullarını göz önüne aldıklarında bazı temel ihtiyaçlara ne düzeyde erişebildikleri soruldu. Hanenizin ekonomik olarak; haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda mı sorusuna %91,8’i; eskimiş mobilyalarınızı değiştirebiliyor musunuz sorusuna %94,3’ü; ihtiyaç olduğunda her zaman yeni kıyafetler alabiliyor musunuz sorusuna %92,6’sı, evinizi istediğiniz kadar ısıtabiliyor/soğutabiliyor musunuz sorusuna ise %89,6’sı hayır cevabı verdi.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.