‘İstanbul’un İklim Vizyonu ile İklim Değişikliği Seferberliği Başlıyor’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un vizyonunu ve revize edilen İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı. Türkiye’de C40’a (Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu) üye olan ilk ve tek belediye olan İstanbul, İBB’nin açıkladığı Plan ile 2050 yılında kentin karbon nötr ve iklim krizine dayanıklı olmasını sağlayacak yol haritasını belirledi.

Bugün Müze Gazhane’de yapılan İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nın tanıtım toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, genç ilkim aktivisti ve yurttaş katıldı. Programın başında konuşan genç iklim aktivislerinden Melisa Akkuş sözlerini, “Başka seçeneğimiz yok. Tek şansımız mücadele etmek ve bunu ancak birlikte olursak başarabiliriz” mesajıyla noktaladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasının başında, iklim krizine karşı, İstanbul’un vizyonunu ve revize edilen İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlık sürecini özetledi. İstanbul İklim Eylem Planı’nın ilk olarak 2018 yılında hazırlandığını hatırlatan İmamoğlu, bu çalışmanın karbon salımında 2030 yılı itibariyle artıştan %33 azaltım gibi sınırlı bir ilerleme hedeflediğini, bu nedenle revize çalışmalarına 2019 yılında başladıklarını aktardı.

‘İklim Değişikliği Eylem Planı İstanbul’un İklim Anayasasıdır’

Hazırladıkları İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planını ile birlikte, “İstanbul’da tam bir iklim değişikliği seferberliği” başlattıklarını söyleyen İmamoğlu, bu seferberlik doğrultusunda 2030 yılına kadar 387,5 milyon, 2050 yılına kadar ise 478,5 milyon olmak üzere toplamda 866 milyon Euro bütçeli 25 proje gerçekleştireceklerini de açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’un Türkiye’de C40’a üye olan ilk ve tek belediye olduğunu hatırlatarak 1,5 yıl süren çalışmaların ardından, C40 ağının teknik desteği ile 2050 yılında İstanbul’un karbon nötr ve iklim krizine dayanıklı bir kent olmasını sağlayacak tüm adımları belirleyip, somut yol haritasını tanımladıkları İstanbul İklim Eylem Planı’nın temelini oluşturan iklim vizyonunun, İstanbul’un İklim anayasası olduğunu kaydetti.

İstanbul İklim Eylem Planı

Plan eşzamanlı olarak;

 • Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SECAP),
 • Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) ve
 • İstanbul Atık Yönetim Planı gibi

politika belgeleriyle de birlikte hayata geçiriliyor.

İstanbul İklim Vizyonu, İstanbul Planlama Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2050 Vizyon belgesinin de bir parçasını oluşturuyor.

İBB’nin stratejik amacının “tüm plan ve çalışmalarının, iklim eylemi perspektifi önceliğinde gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet ederek iklim adaletinin sağlanması olarak” tanımladıklarını söyleyen İmamoğlu, bu kapsamda 2050 yılında Karbon Nötr hedefine ulaşabilmek için azaltım yüzdelerini;

 • 2030 yılına kadar %52 mutlak azaltım,
 • 2040 yılına kadar %89 mutlak azaltım,
 • 2050 yılına kadar ise %100 mutlak azaltım olarak açıkladı.

“İstanbul, ekonomik ve sosyal açıdan Türkiye’nin merkezidir” diyen İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’un ikliminde meydana gelecek olumsuzlukların etkisinin ulusal ve hatta küresel boyutta olacağına da dikkat çekti.

İklim Vizyonunun 5 Temel Stratejisi

Tüm bu tespitlerden hareketle, İstanbul İklim Vizyonu’nun içerdiği 5 temel strateji ise şunlar:

 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim krizine uyum sağlama kapasitesinin artırılması;
 • İklim adaletinin sağlanması ve iklim krizinin sosyal ve ekonomik etkilerinin azaltılması;
 • İklim krizine ve çevre yönetimine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi;
 • İstanbul’un özgün ekolojisinin ve doğal kaynaklarının korunması, doğasının iyileştirilmesi ve onarılması;
 • Yaşam döngüsünün desteklenmesi, kirlenmenin ve karbon ayak izinin azaltılması.

Bu vizyon doğrultusunda, 2050 yılına kadar İBB’nin hayata geçirilmesini öngördüğü başlıca stratejik hedefler ise şunlar:

 • Tüm otomobil ve taksilerin kademeli olarak elektrikli olması,
 • Şehir genelindeki yolculukların % 35’inin toplu taşıma ile gerçekleştirilmesi;
 • Deniz ulaşımının oranının % 10 seviyesine çıkartılması,
 • Günlük yolculukların % 50’sinin yürüme ve bisiklet ile gerçekleşmesi;
 • Su kayıp ve kaçakların 2030 yılında %18 ve 2050 yılında %32 azaltılması
 • Kişi başı su kullanımının 2040 yılına kadar %11 azaltılması
 • Yemek ve bahçe atıkları gibi organik atıkların en az  %50 geri kazanılması
 • Kentsel donatılarda % 100 enerji verimliliğinin sağlanması;
 • Enerji tedarikinin % 55’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması;
 • Bertaraf edilen atıklardan elde edilen çöp gazının % 95’inin enerjiye çevrilmesi;
 • Organik atıklarının kompostlama metodu ile % 100 geri dönüştürülmesi;
 • Kağıt ve ambalaj atıklarının % 100 geri dönüşümü;
 • Tüm İBB binalarının enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, sıfır atık yaklaşımının uygulanması
 • İETT filosunun %100 elektrikli olması.

İBB iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, 9 Kasım’da Kemerburgaz Biyometanizasyon Tesisi, 16 Kasım’da Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ve 26 Kasım’da Eyüpsultan’da Evsel Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ni hizmete açacak.