Hemşehri Dernekleri İBB’den İletişim ve Mekan Tahsisi Desteği Bekliyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın düzenlediği Hemşehri Dernekleri Çalıştayı sonuç raporuna göre, hemşehri derneklerinin sorun ve taleplerinin başında İBB ile iletişim kurma, mekân tahsisi ve ekonomik yardım başta geliyor.

İstanbul Planlama Ajansı tarafından 25 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Hemşehri Dernekleri Çalıştayı raporu yayınlandı. 630 adet hemşehri derneğinden temsilcilerin de dahil olduğu 1443 ziyaretçinin katıldığı çalıştay, iki oturumda gerçekleştirildi.  Toplam 1 saat süren ilk oturumda katılımcılar 189 masa etrafında, hemşehri derneklerinin en temel sorunları ve derneklerin İBB’den beklentileri üzerine yoğunlaştılar. 30 dakika süren ikinci oturumda, katılımcılar puanlama yöntemi ile 18 başlığı değerlendirdiler.

Kelime Bulutu Analizi

hemşehri dernekleri çalıştayıÇalıştay kapsamında 189 masada tartışılan “Hemşehri derneklerinin en temel 5 sorunu” ve “Hemşehri derneklerinin İBB’den beklentileri” başlıklarından elde edilen görüşlere dayalı olarak kelime bulutu analizi yapıldı. Buna göre hemşehri derneklerinin en temel sorunları ve İBB’den beklentileri; İBB ile iletişim kurma, mekân tahsisi ve ekonomik yardım çerçevesinde şekilleniyor. Yapılan anketin ana sonuçları arasında İBB bünyesinde bir hemşehri dernekleri masasının kurulması ihtiyacı öne çıktı. Katılımcılar hemşehri derneklerinin yapacağı organizasyonlarda İBB’nin çatı kurum olmasını talep ederken, tanıtım günlerinin daha amacına uygun yapılmasının gerekliliği ve etkinliklerde mekân tahsisi, izin süreçleri, koordinasyon, hijyen ve finansman noktasında sorunların yaşandığı dile getirildi. Etkinlikler için düzenli mekân ihtiyacının sıklıkla vurgulandığı çalıştayda, öne çıkan bir diğer sorun ise, cenaze hizmetlerinde (cenazenin memlekete gönderilmesi hususu) yaşanan sorunlar oldu.

Çalıştay raporunun tamamına ulaşmak için tıklayınız.