İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı Mülteci Hakları için İzleme ve Savunuculuk Bilgi Notu Yayınladı

Mülteci bireylerin temel hakları için mücadele etmek ve toplumda farkındalık yaratma amacıyla kurulan İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı, ‘’Mülteci Bireylerin Karşı Karşıya Kaldıkları Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Atölyesi Bilgi Notu’’ konulu raporunu yayınladı. Rapor, mülteci bireylerin günlük yaşamlarında karşılaşmış oldukları ayrımcı, önyargı ve nefret söylemleri üzerine 2 günlük izleme, savunuculuk ve bilgi notu kapasite eğitimi analizinden oluşuyor.

Çalışma raporu toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalan kadınlar ve eğitim alanında eşitsizlikler yaşayan çocuklar üzerinde duruyor ve medya ile yerel yönetimlerde mülteci bireylere karşı yapılan ayrımcılıklara dikkat çekiyor.

İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı’nın mülteci hakları için izleme ve savunuculuk bilgi notunu incelemek için tıklayınız.