İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı: Mülteci Bireylerin Karşı Karşıya Kaldıkları Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Atölyesi Bilgi Notu

Mülteci bireylerin temel hakları için mücadele etmek ve toplumda farkındalık yaratma amacıyla kurulan İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı, ‘’Mülteci Bireylerin Karşı Karşıya Kaldıkları Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Atölyesi Bilgi Notu’’ konulu raporunu yayınladı. Rapor, mülteci bireylerin günlük yaşamlarında karşılaşmış oldukları ayrımcı, önyargı ve nefret söylemleri üzerine 2 günlük izleme, savunuculuk ve bilgi notu kapasite eğitimi analizinden oluşuyor.