Hepimiz Göçmeniz Platformu: ‘Göçmenler İstedikleri Yerde Yaşayabilmelidir”

Hepimiz Göçmeniz ve Irkçılığa Hayır Girişimi valiliklerin Suriyelilerle ilgili uyarı genelgelerine karşı yaptığı basın açıklamasında, "Göçmenler istedikleri yerlerde yaşayabilmelidir" dedi.

Valilikler geçici koruma sahibi Suriyelilere son tarih 13 Mart olacak şekilde ikamet adreslerini güncellemeleri, yapmamaları halinde kamu kurumları, eğitim, sağlık vb. yerlerden yararlanmada zorluk yaşayabilecekleri ve bazı durumlarda kamu hizmetlerine erişimlerinin askıya alınacağını belirten bir uyarı genelgesi yayınladı.

Genelgenin üzerine açıklama yapan Hepimiz Göçmeniz Platformu, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesine göre, “Herkes, ulusal yasalar ve uygulamalarda belirtilen şartlar çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına ve tıbbi tedaviden yararlanma hakkına sahiptir” maddesinin altını çizerek devletlerin bu hakkı garanti edecek faaliyetleri tanımlamak ve uygulamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Açıklamada, devletlerin, uluslararası sözleşmelerle göçmenler/sığınmacılar için tanınan hakları iç hukuklarına yansıtmakla yükümlü oldukları, sağlık hizmetlerinin, herkese eşit ve ayrımcılığa izin vermeksizin planlanması, sunulması, riskli gruplara özelleşmiş hizmetler verilmesi gibi evrensel ilkelerin gözetilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Suriyelilere yönelik bu ikamet uyarısının yetersizlik göstergesi olduğuna değinilen açıklamada, Suriye’den gelen büyük insan gruplarının geçimlerinin temin edilmesi, geçimlerini temin ederken istismar edilmemeleri, ailelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi gibi meseleler karşısında devletin bugüne kadar çözüm üretmemesiyle beraber kısıtlamaların söz konusu olduğu belirtiliyor.

Göçmenlerin kayıt olmalarından çok sağlık, barınma, beslenme hakkı gibi temel yaşam haklarına ulaşımlarının kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Yapılan uygulamayı göçmenlerin daha sağlıklı yaşayabileceği yerlerde değil, devletin kendi istediği yerlerde ikamet etmeye zorlaması olarak tanımlayan Hepimiz Göçmeniz Platformu açıklamasını, göçmenleri sağlıksız yaşayacağı yerlerde ikamet etmeye zorlamanın insan haklarına aykırı olduğu ve bundan vazgeçilmesi gerektiğiyle bitiriyor.

Açıklamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.